LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2009. gada septembrī

27-08-2009

Pielikums LZP ZSKK protokolam Nr. 9, 21.08.2009.

LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2009. gada septembrī

1. Biedru maksa starptautiskās zinātniskās organizācijās

Granta saņēmējs, izpildītājs

Organizācijas nosaukums

Piešķirtais finansējums, LVL

SIA Sociālo un humanitāro pētījumu institūts
Igors Lemberskis

Elektrotehnikas un elektronikas inženieru institūts (IEEE)
(2009. g.)

0
Neatbilst SIA profilam

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Māra Marnauza

Eiropas skolotāju izglītības asociācija (2009. g.)

365

Latvijas Zinātņu akadēmija
Juris Ekmanis

Eiropas ūdeņraža asociācija (2.daļa)
(2009. g.)

225

2. Starptautisko konferenču organizēšana

Granta saņēmējs, izpildītājs

Konferences nosaukums, vieta, laiks

Piešķirtais finansējums, LVL

LU Ekonomikas un vadības fakultāte
Juris Krūmiņš

Starptautiskā konference "Iedzīvotāju veselība, saslimstība un mirstība 21. gadsimtā: vai jauna ēra?"
Rīga; Latvija; 2009.09.04.–2009.09.06.

300

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Agris Ņikitenko

13. Austrumeiropas konference par sasniegumiem datubāzu vadības sistēmu un informācijas sistēmu jomās
Rīga; Latvija; 2009.09.07.–2009.09.10.

300

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Mārtiņš Kalniņš

Baltijas Polimēru simpozijs 2009
Ventspils; Latvija; 2009.09.22.–2009.09.25.

300

Daugavpils universitāte
Jeļena Davidova

6. starptautiskā zinātniskā konference "Mūzikas pedagoģijas problēmas"
Daugavpils; Latvija; 2009.09.25.–2009.09.27.

300

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Pēteris Trapencieris

Paula Valdena 6. simpozijs organiskajā ķīmijā
Rīga; Latvija; 2009.10.05.–2009.10.06.

300

Rēzeknes Augstskola
Ilga Šuplinska

2. starptautiskā latgalistikas konference "Centrs un perifērija: perspektīvu maiņa"
Rēzekne; Latvija; 2009.10.15.–2009.10.17.

300

LU Ķīmijas fakultāte
Aira Aija Krūmiņa

Starpt. konf. "Ķīmijas izglītība"
Rīga; Latvija; 2009.11.06.–2009.11.07.

300

LU Cietvielu fizikas institūts
Oļģerts Dumbrājs

13. Eiropas Plazmas fizikas teorijas konference
Rīga; Latvija; 2009.10.12.–2009.10.16.

300


3. Bilaterālais Latvijas-Francijas Osmozes projekts

Granta saņēmējs, izpildītājs

Nosaukums, vieta, laiks

Piešķirtais finansējums, LVL

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Inta Liepiņa

Bordo Universitātes asistentprofesores Isabelles Bestelas (Isabelle Bestel) uzturēšanās
Rīga, Latvija, 2009.08.17.–2009.08.26.

568


4. Dalības maksa starptautiskās konferencēs

Granta saņēmējs, izpildītājs

Konferences nosaukums, vieta, laiks

Piešķirtais finansējums, LVL

LU Cietvielu fizikas institūts
Ņina Mironova-Ulmane

Starptautiskais seminārs "Oksīdu materiāli elektronikai - izgatavošana, īpašības un izmantošana"
Ļvova; Ukraina; 2009.06.22–2009.06.26.

0
Ls 200 jau piešķirti

Daugavpils universitāte
Irēna Mihailova

Starptautiskā konference "Amorfie un nanostrukturētie halkogenīdi"
Konstanta; Rumānija; 2009.06.29–2009.07.03.

200

LU Cietvielu fizikas institūts
Jānis Teteris

Starptautiskā konference "Amorfie un nanostrukturētie halkogenīdi"
Konstanta; Rumānija; 2009.06.29–2009.07.03.

200

Rīgas Stradiņa universitāte
Zaiga Blaua

Internacionālās Psihoanalīzes asociācijas 46. Pasaules kongress
Čikāga; ASV; 2009.07.27–2009.08.01.

200

LU Polimēru mehānikas institūts
Andrejs Aņiskevičs

17. starptautiskā kompozītmateriālu konference
Edinburga; Lielbritānija; 2009.07.26–2009.07.31.

200

LU Polimēru mehānikas institūts
Tatjana Glaskova

17. starptautiskā kompozītmateriālu konference
Edinburga; Lielbritānija; 2009.07.27–2009.07.31.

200

LU Valodu centrs
Laila Niedre

14. starptautiskais vācu valodas pasniedzēju kongress
Jēna; Vācija; 2009.08.03–2009.08.08.

45

LU Bioloģijas institūts
Inga Konošonoka

Eiropas Lielo ezeru simpozijs
Nortalje; Zviedrija; 2009.08.10–2009.08.14.

140

LU Latviešu valodas institūts
Ojārs Bušs

Pilsētu vietvārdi
Helsinki; Somija; 2009.08.13–2009.08.16.

140

LU Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts
Dace Reihmane

Skandināvijas Fizioloģijas biedrības konference
Upsala; Zviedrija; 2009.08.14–2009.08.16.

55

Latvijas valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Gundega Aizupiete

Medību biologu apvienības 29. kongress
Maskava; Krievija; 2009.08.17–2009.08.21.

40

LU Bioloģijas institūts
Aija Auziņa

Kijevas Starptautiskā studentu dabaszinātņu konference
Kijeva; Ukraina; 2009.08.19–2009.08.23.

55

LU Bioloģijas fakultāte
Gaidis Grandāns

7. Eiropas Ornitoloģijas biedrības konference
Cīrihe; Šveice; 2009.08.21–2009.08.26.

90

LLU Augsnes un augu zinātņu institūts
Aldis Kārkliņš

Starptautiskā Augsnes zinātnes konference
Iasi; Rumānija; 2009.08.23–2009.08.29.

85

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Sergejs Fomins

Eiropas Redzes uztveres konference
Rēgensburga; Vācija; 2009.08.24–2009.08.28.

155

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Didzis Lauva

Eiropas redzes uztveres konference
Rēgensburga, Vācija, 2009.08.24.–2009.08.28.

125

Elektronikas un datorzinātņu institūts
Modris Greitāns

17. Eiropas Signālu procesu konference
Glāzgova; Lielbritānija; 2009.08.24–2009.08.28.

0
(Ls 200 jau piešķ.)

LLU Lauksaimniecības fakultāte
Līga Paura

Eiropas Dzīvnieku zinātņu federācijas 60. konference
Barselona; Spānija; 2009.08.24–2009.08.27.

200

LU Cietvielu fizikas institūts
Līga Grīnberga

Starptautiskā konference "Ūdeņraža materiālu zinātne un oglekļa nanomateriālu ķīmija"
Jalta; Ukraina; 2009.08.25–2009.08.31.

200

LU Cietvielu fizikas institūts
Mārtiņš Vanags

Starptautiskā konference "Ūdeņraža materiālu zinātne un oglekļa nanomateriālu ķīmija"
Jalta; Ukraina; 2009.08.25–2009.08.31.

110

LU Cietvielu fizikas institūts
Andrejs Gerbreders

Starptautiskā konference "Northern Optics"
Viļņa; Lietuva; 2009.08.26–2009.08.28.

200

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Vita Ignatoviča

27. Raugu starptautiskais specializētais simpozijs
Parīze; Francija; 2009.08.26–2009.08.29.

140

Rīgas Stradiņa universitāte
Žanna Martinsone

4. starptautiskā konference "Nanotechnology - Occupational and Environmental Health"
Helsinki; Somija; 2009.08.26–2009.08.29.

200

LU Cietvielu fizikas institūts
Jurģis Grūbe

Modernie materiāli un tehnoloģijas
Palanga; Lietuva; 2009.08.27–2009.08.31.

10

LU Bioloģijas institūts
Inese Cera

12. Ziemeļvalstu augsnes zooloģijas simpozijs
Tartu; Igaunija; 2009.08.28–2009.08.31.

70

LU Bioloģijas institūts
Uģis Kagainis

12. Ziemeļvalstu augsnes zooloģijas simpozijs
Tartu; Igaunija; 2009.08.28–2009.08.31.

70

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Jānis Ventiņš

12. Ziemeļvalstu Augsnes zooloģijas simpozijs
Tartu; Igaunija; 2009.08.28–2009.08.31.

70

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Irisa Mūrniece

5. starptautiskais tehniskais simpozijs pārtikas pārstrādē, bioprocesu monitoringa tehnoloģijās un pārtikas kvalitātes menedžmentā
Potsdama; Vācija; 2009.08.31–2009.09.02.

125

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Tatjana Rakčejeva

5. starptautiskais tehniskais simpozijs pārtikas pārstrādē, bioprocesu monitoringa tehnoloģijās un pārtikas kvalitātes menedžmentā
Potsdama; Vācija; 2009.08.31–2009.09.02.

150

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Kristīne Ramane

5. starptautiskais tehniskais simpozijs pārtikas pārstrādē, bioprocesu monitoringa tehnoloģijās un pārtikas kvalitātes menedžmentā
Potsdama; Vācija; 2009.08.31–2009.09.02.

125

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Kristīne Salmiņa

Starptautiskais simpozijs par šūnu kodola struktūru
Ustona; Polija; 2009.08.31–2009.09.04.

200

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Māris Tamanis

Starptautiskā konference augstas izšķiršanas molekulu spektroskopijā
Kastellamare di Stabia; Itālija; 2009.08.31–2009.09.04.

200

LU Ķīmiskās fizikas institūts
Elīna Pajuste

3. starptautiskā Karlsrūes skola par kodolsintēzes tehnoloģijām
Karlsrūe, Vācija; 2009.08.31.–2009.09.11.

0
Neatbilst mērķim (skola, nav tēzes)

Daugavpils universitāte
Sandra Ikauniece

2. Eiropas kongress par bioloģiju un dabas aizsardzību
Prāga; Čehija; 2009.09.01–2009.09.05.

110

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Marianna Laka

Itālijas konference lignocelulozes ķīmijā
Varenna; Itālija; 2009.09.01–2009.09.04.

200

LU Bioloģijas fakultāte
Jānis Priednieks

2. Eiropas Dabas aizsardzības bioloģijas kongress
Prāga; Čehija; 2009.09.01–2009.09.05.

170

LU Bioloģijas fakultāte
Voldemārs Spuņģis

2. Eiropas Dabas aizsardzības bioloģijas kongress
Prāga; Čehija; 2009.09.01–2009.09.05.

170

LU doktorantūra
Kristaps Vilks

2. Eiropas Dabas aizsardzības bioloģijas kongress
Prāga; Čehija; 2009.09.01–2009.09.05.

170

LU Fizikas institūts
Jānis Valdmanis

3. starptautiskais kongress par elektromagnētiskajiem materiāliem
Londona; Lielbritānija; 2009.09.01–2009.09.04.

200

LU Filozofijas un socioloģijas institūts
Dagmāra Beitnere

Eiropas Sociologu asociācijas 9. konference "Eiropas sabiedrība vai Eiropas sabiedrības?"
Lisabona; Portugāle; 2009.09.02–2009.09.05.

30

LU Filozofijas un socioloģijas institūts
Baiba Bela-Krūmiņa

Eiropas Sociologu asociācijas 9. konference "Eiropas sabiedrība vai Eiropas sabiedrības?"
Lisabona; Portugāle; 2009.09.02–2009.09.05.

30

LU Filozofijas un socioloģijas institūts
Ilze Koroļeva

Eiropas Sociologu asociācijas 9. konference "Eiropas sabiedrība vai Eiropas sabiedrības?"
Lisabona; Portugāle; 2009.09.02–2009.09.05.

30

LU Filozofijas un socioloģijas institūts
Ilze Trapenciere

Eiropas Sociologu asociācijas 9. konference "Eiropas sabiedrība vai Eiropas sabiedrības?"
Lisabona; Portugāle; 2009.09.02–2009.09.05.

30

Daugavpils universitāte
Vera Boroņenko

Eiropas Sociologu asociācijas 9. konference "Eiropas sabiedrība vai Eiropas sabiedrības?"
Lisabona; Portugāle; 2009.09.02–2009.09.05.

70

Daugavpils universitāte
Vladimirs Meņšikovs

Eiropas Sociologu asociācijas 9. konference "Eiropas sabiedrība vai Eiropas sabiedrības?"
Lisabona; Portugāle; 2009.09.02–2009.09.05.

70

Daugavpils universitāte
Vladislavs Volkovs

Eiropas Sociologu asociācijas 9. konference "Eiropas sabiedrība vai Eiropas sabiedrības?"
Lisabona; Portugāle; 2009.09.02–2009.09.05.

70

RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Dzintars Jaunzems

Starptautiskā zinātniskā konference "Atjaunojamie energoresursi klimata pārmaiņās - no nano līdz pilsētas mērogam"
Lozanna; Šveice; 2009.09.02–2009.09.03.

110

Fizikālās enerģētikas institūts
Kristina Ļebedeva

Starptautiskā zinātniskā konference "Atjaunojamie energoresursi klimata pārmaiņās - no nano līdz pilsētas mērogam"
Lozanna; Šveice; 2009.09.02–2009.09.03.

200

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Dana Beļakova

Starptautiskā konference "Tehnoloģisko pārmaiņu menedžments"
Aleksandropolisa; Grieķija; 2009.09.03–2009.09.05.

135

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Silvija Kukle

Starptautiskā konference "Tehnoloģisko pārmaiņu menedžments"
Aleksandropolisa; Grieķija; 2009.09.03–2009.09.05.

135

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Andra Ulme

Starptautiskā konference "Tehnoloģisko pārmaiņu menedžments"
Aleksandropolisa; Grieķija; 2009.09.03–2009.09.06.

135

RSU Farmācijas fakultāte
Nora Krauja

Pasaules Farmācijas un farmaceitisko zinātņu 2009. gada konference
Stambula; Turcija; 2009.09.03–2009.09.08.

140

RSU Farmācijas fakultāte
Ilze Bārene

Pasaules Farmācijas un farmaceitisko zinātņu 2009. gada konference
Stambula; Turcija; 2009.09.03–2009.09.08.

200

LU Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts
Sergejs Isajevs

22. Eiropas Patoloģijas kongress
Florence; Itālija; 2009.09.04–2009.09.09.

130

RSU Medicīnas fakultāte
Regina Kleina

22. Eiropas Patoloģijas kongress
Florence; Itālija; 2009.09.04–2009.09.09.

200

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Jānis Cīrulis

Vispārīgās algebras un sakārtotu kopu vasaras konference
Staralesna; Slovakija; 2009.09.05–2009.09.11.

175

Daugavpils universitāte
Jeļena Kirilova

11. starptautiskā konference par fluorescences metodēm un pielietošanu
Budapešta; Ungārija; 2009.09.06–2009.09.09.

200

Daugavpils universitāte
Georgijs Kirilovs

11. starptautiskā konference par fluorescences metodēm un pielietošanu
Budapešta; Ungārija; 2009.09.06–2009.09.09.

200

LU Ķīmiskās fizikas institūts
Gunta Ķizāne

14. starptautiskā konference par kodolsintēzes reaktora materiāliem
Saporo; Japāna; 2009.09.06–2009.09.11.

100

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Aiva Plotniece

23. Eiropas Koloīdu un starpfāžu biedrības konference
Antālija; Turcija; 2009.09.06–2009.09.11.

200

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Baiba Skrīvele

23. Eiropas Koloīdu un starpfāžu biedrības konference
Antālija; Turcija; 2009.09.06–2009.09.11.

200

LLU Izglītības un mājsaimniecības institūts
Signe Bierande

Starptautiskā konference "Valoda, indivīds un sabiedrība modernajā pasaulē"
Sanībīča; Bulgārija; 2009.09.07–2009.09.11.

85

LLU Izglītības un mājsaimniecības institūts
Irēna Kuliša

Starptautiskā konference "Valoda, indivīds un sabiedrība modernajā pasaulē"
Sanībīča; Bulgārija; 2009.09.07–2009.09.11.

85

RA Personības socializācijas pētījumu institūts
Spodra Austruma

Starptautiskā konference "Valoda, indivīds un sabiedrība modernajā pasaulē"
Sanībīča; Bulgārija; 2009.09.07–2009.09.11.

85

RA Personības socializācijas pētījumu institūts
Agrita Miesniece

Starptautiskā konference "Valoda, indivīds un sabiedrība modernajā pasaulē"
Sanībīča; Bulgārija; 2009.09.07.

85

Rēzeknes Augstskola
Ilga Prudņikova

Starptautiskā konference "Valoda, indivīds un sabiedrība modernajā pasaulē"
Sanībīča; Bulgārija; 2009.09.07–2009.09.11.

85

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Lada Bumbure

Pasaules Medicīniskās fizikas un biomedicīnas inženierijas kongress
Minhene; Vācija; 2009.09.07–2009.09.12.

150

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Jurijs Dehtjars

Pasaules Medicīniskās fizikas un biomedicīnas inženierijas kongress
Minhene; Vācija; 2009.09.07–2009.09.12.

100

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Edgars Kviesis-Kipge

Pasaules Medicīniskās fizikas un biomedicīnas inženierijas kongress
Minhene; Vācija; 2009.09.07–2009.09.12.

175

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Ruta Švinka

Moderno materiālu un procesu Eiropas kongress un izstāde
Glāzgova; Lielbritānija; 2009.09.07–2009.09.07.

200

Fizikālās enerģētikas institūts
Viktors Zēbergs

10. starptautiskās Enerģētikas ekonomikas asociācijas konference
Vīne; Austrija; 2009.09.07–2009.09.10.

200

Fizikālās enerģētikas institūts
Linards Grigāns

13. Eiropas Energoelektronikas un pielietojumu konference
Barselona; Spānija; 2009.09.08–2009.09.10.

200

Fizikālās enerģētikas institūts
Leonards Latkovskis

13. Eiropas Energoelektronikas un pielietojumu konference
Barselona; Spānija; 2009.09.08–2009.09.19.

200

LU Bioloģijas institūts
Ilva Trapiņa

11. starptautiskā konference "Cilvēka genoma variācija un genoma kompleksa analīze"
Tallina; Igaunija; 2009.09.11–2009.09.13.

105

RTU Būvniecības fakultāte
Anatolijs Borodiņecs

Starptautiskā konference "Veselīga ēka - 2009"
Sirakūze, NY; ASV; 2009.09.13–2009.09.17.

125

RTU Būvniecības fakultāte
Žanna Budjko

Starptautiskā konference "Veselīga ēka - 2009"
Sirakūze, NY; ASV; 2009.09.13–2009.09.17.

100

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Tomas Saks

Starptautiskā konference "Vislas apledojuma izplatība un hronoloģija Baltijas jūras dienvidaustrumos"
Tartu; Igaunija; 2009.09.13–2009.09.19.

200

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Edvīns Daukšts

8. starptautiskā globālās izpētes un izglītības konference
Kazimierz Dolny; Polija; 2009.09.14–2009.09.17.

200

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Pāvels Onufrijevs

8. starptautiskā globālās izpētes un izglītības konference
Kazimierz Dolny; Polija; 2009.09.14–2009.09.17.

200

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Jurijs Dehtjars

Eiropas Materiālu pētījumu biedrības konference
Varšava; Polija; 2009.09.14–2009.09.18.

100

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Karīna Gulbe

Resursu menedžmenta un materiālu un tehnoloģiju efektivitātes Pasaules kongress
Davosa; Šveice; 2009.09.14–2009.09.16.

140

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Kristaps Rubenis

Resursu menedžmenta un materiālu un tehnoloģiju efektivitātes Pasaules kongress
Davosa; Šveice; 2009.09.14–2009.09.16.

140

LU Moderno valodu fakultāte
Jānis Priede

Starptautiskā konference "Reliģija Eiropas kultūras vēsturē"
Mesīna; Itālija; 2009.09.14–2009.09.17.

70

Daugavpils universitāte
Anita Stašulāne

Starptautiskā konference "Reliģija Eiropas kultūras vēsturē"
Mesīna; Itālija; 2009.09.14–2009.09.17.

70

LU Latviešu valodas institūts
Anna Stafecka

VI starptautiskais dialektologu un ģeolingvistu kongress
Maribora; Slovēnija; 2009.09.14–2009.09.18.

85

LU Ķīmiskās fizikas institūts
Gunta Ķizāne

9. starptautiskais seminārs par berilija tehnoloģijām
Almati; Kazahstāna; 2009.09.15–2009.09.17.

100

Ventspils augstskola
Manfrēds Šneps-Šnepe

9. starptautiskā konference "Jaunās paaudzes vadu un bezvadu tīkli"
Sanktpēterburga; Krievija; 2009.09.15–2009.09.18.

200

LU Bioloģijas fakultāte
Baiba Līmane

Starptautiskā ekotoksikoloģijas konference
Krakova; Polija; 2009.09.16–2009.09.19.

110

LU Bioloģijas fakultāte
Katrīna Potapova

Starptautiskā ekotoksikoloģijas konference
Krakova; Polija; 2009.09.16–2009.09.19.

110

LLU Lauksaimniecības fakultāte
Vilhelmīne Šteinberga

Starptautiskā ekotoksikoloģijas konference
Krakova; Polija; 2009.09.16–2009.09.19.

110

RSU Farmācijas fakultāte
Baiba Mauriņa

39. starptautiskais Farmācijas vēstures kongress
Vīne; Austrija; 2009.09.16–2009.09.19.

200

RSU Farmācijas fakultāte
Ilze Smiltena

39. starptautiskais Farmācijas vēstures kongress
Vīne; Austrija; 2009.09.16–2009.09.19.

105

RSU Rehabilitācijas fakultāte
Zane Pavare

Eiropas gaitas un kustību analīzes biedrības 18. kongress
Londona; Lielbritānija; 2009.09.17–2009.09.19.

200

Latvijas Valsts augļkopības institūts
Neda Pūpola

Starptautiskā zinātniskā konference "Dārzkopības kultūru integrētās augu aizsardzības stratēģija"
Babtaja; Lietuva; 2009.09.17–2009.09.18.

55

LU Bioloģijas institūts
Ivars Zariņš

Starptautiskā zinātniskā konference "Dārzkopības kultūru integrētās augu aizsardzības stratēģija"
Babtaja; Lietuva; 2009.09.17–2009.09.18.

80

RTU Būvniecības fakultāte
Dmitrijs Serdjuks

XII starptautiskā konference par noteikumiem būvniecībā un apkārtējo vidi
Rešova; Polija; 2009.09.17–2009.09.19.

105

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Antons Čerņičkins

4. Programmatūras inženierijas attīstības starptautiskā konference
Porto; Portugāle; 2009.09.20–2009.09.25.

200

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Alla Zabolocka

13. Zilās Donavas heterocikliskās ķīmijas simpozijs
Bleda; Slovēnija; 2009.09.20–2009.09.23.

200

LU Cietvielu fizikas institūts
Jānis Bērziņš

Austrijas Radiācijas biedrības konference
Alpbaha; Austrija; 2009.09.21–2009.09.25.

175

LU Cietvielu fizikas institūts
Daina Riekstiņa

Austrijas Radiācijas biedrības konference
Alpbaha; Austrija; 2009.09.21–2009.09.25.

175

Latvijas Gredzenošanas centrs
Māra Kazubierne

Eiropas valstu Gredzenošanas centru savienības sanāksme
Anversa degli Abruzzi; Itālija; 2009.09.21–2009.09.23.

30

Latvijas Gredzenošanas centrs
Juris Kazubiernis

Eiropas valstu Gredzenošanas centru savienības sanāksme
Anversa degli Abruzzi; Itālija; 2009.09.21–2009.09.23.

30

LLU Tehniskā fakultāte
Armīns Laurs

9. starptautiskā zinātniskā konference "Construction, Engineering and Environment in Livestoc Farming"
Berlīne; Vācija; 2009.09.21–2009.09.23.

105

LLU Lauku inženieru fakultāte
Lilita Ozola

5. starptautiskā konference konstrukciju inženierijā un būvniecībā
Lasvegasa; ASV; 2009.09.21–2009.09.27.

200

LLU Tehniskā fakultāte
Juris Priekulis

Starptautiskā zinātniskā konference "Lopkopības intensifikācijas problēmas, ietverot aizsardzību un ES standartus"
Varšava; Polija; 2009.09.22–2009.09.23.

75

Latvijas Kultūras akadēmija
Daina Teters

10. starptautiskais Semiotisko pētījumu asociācijas kongress
Koruņa; Spānija; 2009.09.22–2009.09.26.

200

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Gaļina Merkurjeva

21.Eiropas Modelēšanas un imitācijas simpozijs
Puertodelakrūza; Spānija; 2009.09.23–2009.09.25.

200

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Janīna Sētiņa

17. starptautiskā būvmateriālu konference
Veimāra; Vācija; 2009.09.23–2009.09.26.

200

Daugavpils universitāte
Ēvalds Daugulis

"Tradīcija un mākslas un kultūras šodiena" un ""Mākslas pasaule un bērni: mākslinieciskās pedagoģijas problēmas"
Minska, Vitebska; Baltkrievija; 2009.09.24–2009.09.30.

140

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Elīna Sturmoviča

4. starptautiskā konference par pārtikas drošību un kvalitāti
Vroclava; Polija; 2009.09.24–2009.09.25.

95

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Rita Treija

Starptautiskā konference "Ko iesākt ar folkloru?"
Ļubļana; Slovēnija; 2009.09.24–2009.09.29.

65

RTU Neorganiskās ķīmijas institūts
Tatjana Sadirbajeva

3. Viskrievijas konference par analītisko ķīmiju
Krasnodara; Krievija; 2009.09.27–2009.10.03.

30

Daugavpils universitāte
Maija Burima

Literatūras vēsture kā nacionālā un pārnacionālā literārā kanona faktors
Tartu; Igaunija; 2009.09.27.–2009.10.01.

35

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Linda Daniela

Eiropas izglītības pētniecības konference
Vīne; Austrija; 2009.09.28–2009.09.30.

45

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Rūdolfs Kalvāns

Eiropas izglītības pētniecības konference
Vīne; Austrija; 2009.09.28–2009.09.30.

45

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Andris Kangro

Eiropas izglītības pētniecības asociācijas 2009. gada konference
Vīne; Austrija; 2009.09.28–2009.09.30.

45

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Dita Nīmante

Eiropas izglītības pētījumu konference
Vīne; Austrija; 2009.09.28–2009.09.30.

45

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Ieva Rudzinska

Eiropas konference izglītības pētniecībā "Teorija un prakse Eiropas izglītības pētniecībā"
Vīne; Austrija; 2009.09.28–2009.09.30.

120

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts
Atis Skudra

Starptautiskā konference "Nanotehnoloģijas Eiropā"
Berlīne; Vācija; 2009.09.28–2009.09.30.

200

LU Medicīnas fakultāte
Helēna Kārkliņa

Starptautiskais XXV pediatriskās darba fizioloģijas kongress
Lille; Francija; 2009.09.29–2009.10.03.

200

LU Medicīnas fakultāte
Gundega Knipše

Starptautiskais XXV pediatriskās darba fizioloģijas kongress
Lille; Francija; 2009.09.29–2009.10.03.

200

LLU Sociālo zinātņu fakultāte
Maiga Krūzmētra

NJF konference "Lauksaimniecības ekonomiskās sistēmas un lauku attīstība"
Tartu; Igaunija; 2009.09.29–2009.10.01.

125

LLU Ekonomikas fakultāte
Baiba Rivža

NJF konference "Lauksaimniecības ekonomiskās sistēmas un lauku attīstība"
Tartu; Igaunija; 2009.09.29–2009.10.01.

125

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Viktors Gutakovskis

Horvātijas mehāniķu savienības sestais starptautiskais kongress
Dubrovnika; Horvātija; 2009.09.30–2009.10.02.

200

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Oļegs Tokmačovs

Horvātijas mehāniķu savienības sestais starptautiskais kongress
Dubrovnika; Horvātija; 2009.09.30–2009.10.02.

200

RTU Būvniecības fakultāte
Linda Mežule

Starptautiskā konference par dzeramā ūdens mikrobioloģisko piesārņojumu
Singapūra; Singapūra; 2009.10.05–2009.10.08.

115

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Kaspars Osis

Starptautiskā konference par zināšanu pārvaldību un informācijas apmaiņu
Madeira; Portugāle; 2009.10.06–2009.10.08.

200

Daugavpils universitāte
Maija Burima

Totalitārisma un literārais diskurss (20. gadsimta pieredze)
Tbilisi; Gruzija; 2009.10.07.–2009.10.09.

35

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Ģirts Burgmanis

5. starpt. zin. konf. "Sociālās zinātnes globālajā pasaulē: iespējas, izaicinājumi un perspektīvas"
Klaipēda; Lietuva; 2009.10.08–2009.10.09.

65

LU Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūts
Ieva Baidekalna

16. starptautiskā Eiropas Ginekoloģiskās onkoloģijas konference
Belgrada; Serbija; 2009.10.11–2009.10.14.

175

Rīgas Stradiņa universitāte
Ronalds Mačuks

16. starptautiskā Eiropas Ginekoloģiskās onkoloģijas konference
Belgrada; Serbija; 2009.10.11–2009.10.14.

140
(+35 no Lindas Piekuses neizlietotās naudas)

Fizikālās enerģētikas institūts
Rūta Bendere

Starptautiskās atkritumu saimniecības asociācijas Pasaules kongress
Lisabona; Portugāle; 2009.10.12–2009.10.15.

200

Daugavpils universitāte
Vera Boroņenko

12. starptautiskā konference "Learning Clusters"
Jiveskile; Somija; 2009.10.12–2009.10.12.

130

Liepājas universitāte
Valentīna Kaļiņina

9. starptautiskais simpozijs "Valoda. Literatūra. Stilistika"
Sakarja; Turcija; 2009.10.15–2009.10.17.

70

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Inese Mieriņa

7. Eiropas Eļļu federācijas kongress
Grāca; Austrija; 2009.10.18–2009.10.21.

35

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Juris Zavickis

4. starptautiskā virsmas, pārklājumu un nanostrukturēto materiālu konference
Roma; Itālija; 2009.10.18–2009.10.22.

200

LU Fizikas institūts
Jānis Ernests Freibergs

6. starptautiskā konference par materiālu elektromagnētisko apstrādi
Drēzdene; Vācija; 2009.10.19–2009.10.23.

195

LU Fizikas institūts
Jurijs Gelfgats

6. starptautiskā konference par materiālu elektromagnētisko apstrādi
Drēzdene; Vācija; 2009.10.19–2009.10.23.

200

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Vadims Geža

6. starptautiskā konference par materiālu elektromagnētisko apstrādi
Drēzdene; Vācija; 2009.10.19–2009.10.23.

195

LU Fizikas un matemātikas fakultāte
Andris Jakovičs

Starptautiskā zinātniskā konference "Materiālu elektromagnētiskās tehnoloģijas"
Drēzdene; Vācija; 2009.10.19–2009.10.23.

200

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Aleksejs Hmeļovs

Starptautiskā konference "Augsttemperatūras materiālu tehnoloģijas"
Kijeva; Ukraina; 2009.10.19–2009.10.23.

200

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Lolita Šelvaha

Dizaina un tehnoloģiju izglītība skolā - dzīves prasmju pamats
Viļņa; Lietuva; 2009.10.22–2009.10.23.

70

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Māra Urdziņa-Deruma

Dizaina un tehnoloģiju izglītība skolā - dzīves prasmju pamats
Viļņa; Lietuva; 2009.10.22–2009.10.23.

70

RTU Datorzinātnes un IT fakultāte
Jevgeņijs Carkovs

3. starptautiskā skaitļošanas un finanšu ekonometrijas konference
Limasola; Kipra; 2009.10.29–2009.10.31.

165

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Malda Maija Toma

XXXII starptautiskais mikroorganismu ekoloģijas kongress
Sanktpēterburga; Krievija; 2009.10.29–2009.10.30.

200

Liepājas universitāte
Inese Lūsēna-Ezera

Londonas starptautiskā izglītības konference
Londona; Lielbritānija; 2009.11.09–2009.11.12.

200

Latvijas Valsts augļkopības institūts
Silvija Ruisa

6. starptautiskais ķiršu simpozijs
Renaka; Čīle; 2009.11.15–2009.11.19.

200

RTU Būvniecības fakultāte
Ieva Paegle

Starptautiskā konference "Modernie betona materiāli"
Stellenboša; Dienvidāfrika; 2009.11.17–2009.11.19.

200

Daugavpils universitāte
Oksana Fjodorova

Starpt. konf. "Ieskats uzņēmējdarbības ilgtspējīgā izaugsmē"
Viļņa; Lietuva; 2009.11.19–2009.11.21.

105


5. Finansējuma mērķa maiņa

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Lada Bumbure

7. starptautiskā konference "Medicīnas fizika 2009"
Kauņa; Lietuva; 2009.10.08.; 2009.10.10.

35

(no jūlijā piešķirtajiem Ls 50,-)

RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte
Lada Bumbure

13. starptautiskā konference "Biomedicīnas inženierzinātne"
Kauņa; Lietuva; 2009.10.29.; 2009.10.30.

15

(no jūlijā piešķirtajiem Ls 50,-)


Pedējā atjaunošana 27-08-2009