„BIO-Net” projekts

3-09-2009

Latvijas Zinātnes padome piedalās Eiropas Savienības 7.Ietvara programmas (7.IP) projektā „BIO-Net”. „BIO-Net” ir 7.IP tematiskās prioritātes “Pārtika, lauksaimniecība un biotehnoloģija Nacionālo kontaktpunktu (NKP) sadarbības tīkls, lai:

  • pilnveidotu NKP zināšanas un prasmes,

  • veicinātu sadarbību starp dažādu valstu NKP un dalītos pieredzē,

  • vienkāršotu 7.IP dalībniekiem pieejamību projektu pieteikumu konkursiem.

BIO-Net projektā piedalās 53 organizācijas, 23 ir projekta dalībnieki un 30 – asociētie dalībnieki. Projekts sākās 2008.gada 1.septembrī un ilgs līdz 2012.gada 31.augustam.

Projekta koordinators ir Nīderlandes NKP (Senternovem).

Projekta ietvaros notiek semināri gan NKP darbiniekiem, gan 7.IP projektu dalībniekiem (zinātniekiem un uzņēmējiem), mācību materiālu par 7.Ietvara programmas jautājumiem izstrāde, centralizētas projektu sadarbības partneru meklēšanas sistēmas izveide, kā arī kooperācijas dienu pasākumi.

Aktualitātes:

  • 2009.gada 29.-30.septembrī Rīgā notiks seminārs lauksaimniecības un pārtikas zinātnes jomā strādājošiem zinātniekiem un uzņēmējiem par 7.IP projektu sagatavošanu. Pasākuma darba programmu un reģistrācijas anketu skatīt zemāk.

  • 2009.gada 20.oktobrī Lisabonā (Portugālē) kooperācijas dienas pasākums sadarbības partneru iepazīšanai jaunajam projektu pieteikumu konkursam.

Informācija: http://www.bioresurse.ro/_english_/activitateBioNC.php

Par iespējām sazināties arī elektroniskā veidā ar potenciālo projektu pieteikumu koordinatoriem, lūdzu konsultēties Latvijas NKP.

 

Kontaktinformācija

Dace Tirzīte
mob.tālr. 29644426
e-pasts:

Pedējā atjaunošana 3-09-2009