Nr. 7-2-1, 4.09.2009, Par LZP ekspertu apstiprināšanu

11-09-2009

LĒMUMS Nr. 7 – 2 – 1

Rīgā 2009.gada 4.septembrī

Par LZP ekspertu apstiprināšanu

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu”, LR Ministru kabineta 09.05.2006. noteikumiem Nr. 383 “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” un LR Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr. 497 „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību”, nolemj:

apstiprināt par ekspertiem atbilstošās zinātnes nozaru apakšnozarēs šādus zinātniekus:

 

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātniskais grāds

Zinātnes nozare, apakšnozare

Darbavieta

1. Dabas zinātnes un matemātika

1

Baiba

Bērziņa

Dr.habil.phys.

1.1.1.

Cietvielu fizika, pusvadītāju fizika, kondensētās vides fizika, materiālu fizika, tehniskā fizika

LU CFI

1.1.2.

Lāzeru fizika un spektroskopija

2

Ilze

Manika

Dr.phys.

1.1.1.

Cietvielu fizika, materiālu fizika

LU CFI

1

Faina

Muktepāvela

Dr.phys.

1.1.1.

Cietvielu fizika, materiālu fizika

LU CFI

3

Andris

Ozols

Dr.habil.phys.

1.1.1.

Materiālu fizika

RTU

2. Inženierzinātnes un datorzinātnes

4

Irina

Arhipova

Dr.sc.ing.

2.1.1.

Datorzinātne

LLU

2.1.2.

Informācijas tehnoloģija

5

Rudīte

Čevere

Dr.sc.comp.

2.1.1.

Datorzinātne

LLU

2.1.2.

Informācijas tehnoloģija

6

Aleksandrs

Gailums

Dr.oec.

2.1.1.

Datorzinātne

LLU

2.1.2.

Informācijas tehnoloģija

4. Lauksaimniecības, vides, Zemes un meža zinātnes

7

Edīte

Kaufmane

Dr.biol.

4.1.1.

Augu zinātne

LVAI

8

Inga

Moročko-Bičevska

Ph.D.

4.1.1.

Augu zinātne

LVAI

9

Edgars

Rubauskis

Dr.agr.

4.1.1.

Augu zinātne

LVAI

10

Silvija

Ruisa

Dr.agr.

4.1.1.

Augu zinātne

LVAI

11

Daina

Jonkus

Dr.agr.

4.1.2.

Dzīvnieku zinātne

LLU

12

Jānis

Mičulis

Dr.biol.

4.1.2.

Dzīvnieku zinātne

„Sigra”

13

Līga

Paura

Dr.agr.

4.1.2.

Dzīvnieku zinātne

LLU

14

Elga

Apsīte

Dr.geogr.

4.2.1.

Ģeogrāfija

LU

15

Pārsla

Eglīte

Dr.habil.oec.

4.2.1.

Ģeogrāfija

LU

16

Laimdota

Kalniņa

Dr.geogr.

4.2.1.

Ģeogrāfija

LU

4.2.2.

Ģeoloģija

17

Zaiga

Krišjāne

Dr.geogr.

4.2.1.

Ģeogrāfija

LU

4.3.

Vides zinātne

18

Lita

Lizuma

Dr.geogr.

4.2.1.

Ģeogrāfija

Latvijas Vides, ģeoloģijas un metodoloģijas centrs

19

Juris

Paiders

Dr.geogr.

4.2.1.

Ģeogrāfija

LU

20

Ervīns

Lukševičs

Dr.geol.

4.2.2.

Ģeoloģija

LU

21

Valdis

Segliņš

Dr.geol.

4.2.2.

Ģeoloģija

LU

22

Vitālijs

Zelčs

Dr.geol.

4.2.2.

Ģeoloģija

LU

23

Kristīne

Āboliņa

Dr.geogr.

4.3.

Vides zinātne

LU

24

Dagnija

Blumberga

Dr.habil.sc.ing.

4.3.

Vides zinātne

RTU

25

Anita

Draveniece

Dr.geogr.

4.3.

Vides zinātne

LZA

26

Viesturs

Jansons

Dr.sc.ing.

4.3.

Vides zinātne

LLU

27

Māris

Kļaviņš

Dr.habil.chem.

4.3.

Vides zinātne

LU

28

Ilga

Kokorīte

Dr.geogr.

4.3.

Vides zinātne

LU

29

Māris

Laiviņš

Dr.habil.biol.

4.3.

Vides zinātne

LU

30

Pēteris

Mekšs

Dr.chem.

4.3.

Vides zinātne

LU

31

Viesturs

Melecis

Dr.biol.

4.3.

Vides zinātne

LU

32

Oļģerts

Nikodemus

Dr.geogr.

4.3.

Vides zinātne

LU

33

Gunta

Spriņģe

Dr.biol.

4.3.

Vides zinātne

LU ĢZZF

34

Ritvars

Sudārs

Dr.sc.ing.

4.3.

Vides zinātne

LLU

35

Artūrs

Škute

Dr.biol.

4.3.

Vides zinātne

DU

36

Ivars

Veitenbergs

Dr.habil.sc.ing.

4.3.

Vides zinātne

RTU

37

Artūrs

Vīksna

Dr.chem.

4.3.

Vides zinātne

LU

38

Andris

Zicmanis

Dr.habil.chem.

4.3.

Vides zinātne

LU

39

Ruta

Galoburda

Dr.sc.ing.

4.5.

Pārtikas zinātne

LLU

40

Dalija

Segliņa

Dr.sc.ing.

4.5.

Pārtikas zinātne

LVAI

5. Humanitārās un sociālās zinātnes

41

Oļģerts

Krastiņš

Dr.habil.oec.

5.2.4.

Demogrāfija

LSI

5.2.6.

Ekonomika

42

Jautrīte

Briede

Dr.iur.

5.2.9.

Juridiskās zinātnes

LU

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2012. gada 3.septembrim.

Pedējā atjaunošana 11-02-2010