HEALTH-NCP-NET

15-09-2009
ES 7. Ietvarprogramma – Veselības (Health) prioritāte

Latvijas Zinātnes padome ir partneris projektā HEALTH-NCP-NET. Projekta koordinators – Instituto de Salud Carlos III, Spānija.

Projektā HEALTH-NCP-NET iesaistīti visi oficiāli nominētie Veselības prioritātes Nacionālie Kontaktpunkti 7. Ietvarprogrammā, kā arī kontaktpunkti starptautiskās sadarbības valstīs, tādējādi aptverot 39 valstis. Projekta ilgums ir 4 gadi.

Projektā paredzētās aktivitātes:

  • atbalsts tematisko prioritāšu un instrumentu izvēlē,
  • padomi administratīvo procedūru un līgumu jautājumos,
  • apmācība un atbalsts projektu pieteikumu rakstīšanā,
  • dokumentācijas izplatīšana,
  • atbalsts partneru meklēšanai ar speciāli pielāgota partneru meklēšanas instrumentārija palīdzību.

Projekta ietvaros tiks aplūkotas tēmas, kas ir svarīgas, bet par kurām informācija ir grūti pieejama kā ētikas jautājumi un projektu konkursi vairākos līmeņos, pieaicinot kā konsultantus Eiropas Komisijas pārstāvjus.

Projekta mājas lapa http://www.healthncpnet.eu/


Kontaktinformācija

Uldis Berķis
Projekta vadītājs Latvijā
tālr. 67409242
e-pasts:

Pedējā atjaunošana 15-09-2009