FUTURAGE

15-09-2009

Ceļa karte (roadmap) novecošanās pētījumiem Eiropā

ES 7. Ietvarprogramma – Veselības (Health) prioritāte

Latvijas Zinātnes padome ir partneris projektā FUTURAGE. Projekta koordinators – Šefīldas Universitāte, Apvienotā Karaliste.

Projekts FUTURAGE ir koordinācijas aktivitāte, kurai Eiropas Komisija devusi īpašu uzdevumu – izvērtēt paveikto novecošanās pētījumu jomā Eiropā un radīt ceļa karti turpmākajiem pētījumiem . Tādējādi projektā uzaicināti tikai tie pētniecības vadības un organizācijas centri, kuri atbalstījuši un koordinējuši starptautiski atpazīstamu un nozīmīgu zinātnisko darbību novecošanās jomā. LZP saņēmusi Eiropas Komisijas līmeņa uzaicinājumu piedalīties šajā prestižajā 7. Ietvarprogrammas projektā, pateicoties ļoti veiksmīgajai LZP sadarbības programmai novecošanās jomā. Projekta ilgums ir 2 gadi.

Projektā paredzētās aktivitātes:

  • iepriekšējā dekādē realizēto pētniecisko aktivitāšu novecošanās jomā izvērtējums un rezultātu kombinēšana - FORUM, ERA-AGE, LINK-AGE, AGEACTION,
  • sadarbības paplašināšana ar ES Jaunajām Dalībvalstīm,
  • zinātnieku un programmu menedžeru aktivitāšu integrācija,
  • uzsvara likšana uz zināšanu translāciju un ietekmi uz sociālo politiku,
  • visu ieinteresēto pušu iesaistīšana.
Projekta mājas lapa izstrādes stadijā


Kontaktinformācija

Iveta Ozolanta
Projekta vadītāja Latvijā
tālr. 67409205
e-pasts:

Uldis Berķis
Projekta izpildītājs Latvijā
tālr. 67409242
e-pasts: