Nr. 9-1-1, 24.11.2009, Par 2010.g. tematisko pētījumu projektu vērtēšanu

26-11-2009

 LATVIJAS ZINĀTNES PADOME

Lēmums Nr. 9-1-1

Rīgā, 24.11.2009.

Par 2010.g. tematisko
pētījumu projektu vērtēšanu


Latvijas Zinātnes padome, (turpmāk – LZP) izskatot informāciju par 2010.gadam pieteikto tematisko projektu iesniegumu administratīvas atbilstības pārbaudes rezultātiem un LZP ekspertu komisiju ieteikumus tematisko pētījumu projektu apvienošanai, kuru 2010.g. pieprasītā finansējuma summa nesasniedz 2009.g. piešķirtā finansējuma līmeni, nolemj:

1. apstiprināt 2010.g. finansēšanai iesniegto tematisko pētījumu projektu iesniegumu administratīvas atbilstības pārbaudes rezultātus (Pielikums Nr.1);

2. atbalstīt tālākai ekspertīzei 2010.g. tematisko pētījumu projektus, kuru 2010.g. pieprasītais finansējums nesasniedz LZP noteikto projekta minimālo attiecināmo izmaksu summu (pielikums Nr.2);

3. saskaņā ar ekspertu komisiju ieteikumiem apvienotos tematisko pētījumu projektu pieteikumus iesniegt LZP līdz š.g. 30. novembrim;

4. ekspertu komisijām veikt tematisko pētījumu projektu vērtēšanu un līdz. š.g. 11.decembrim iesniegt LZP atzinumus par 2010.g. atbalstāmajiem projektiem, norādot katram projektam piešķirtā finansējuma apmēru.

Padomes priekšsēdētājs E. Grēns

Pedējā atjaunošana 11-02-2010