Nr. 10-3-1, 22.12.2009, Par LZP ekspertu apstiprināšanu

23-12-2009

 LATVIJAS ZINĀTNES PADOME

LĒMUMS Nr. 10-3-1

Rīgā 2009.gada 22.decembrī

Par LZP ekspertu apstiprināšanu


Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas “Zinātniskās darbības likumu”, LR Ministru kabineta 09.05.2006. noteikumiem Nr. 383 “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” un LR Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr. 497 „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību”, nolemj:

apstiprināt par ekspertiem atbilstošās zinātnes nozaru apakšnozarēs šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātniskais grāds

Zinātnes nozare, apakšnozare

Darbavieta

1. Dabaszinātnes un matemātika

1.

Andrejs

Bulanovs

Dr.phys.

1.1.1.

Cietvielu fizika

DU

2.

Edmunds

Tamanis

Dr.phys.

1.1.1.

Cietvielu fizika

DU

3.

Jānis

Cepītis

Dr.math.

1.1.2.

Matemātika, diferenciālvienādojumi

LU

4.

Armands

Gricāns

Dr.math.

1.1.2.

Matemātika, diferenciālvienādojumi

DU

5.

Ināra

Jermačenko

Dr.math.

1.1.2.

Matemātika, diferenciālvienādojumi

DU

6.

Gunārs

Duburs

Dr.habil.chem.

1.3.1.

Organiskā ķīmija

LOSI

7.

Māris

Kļaviņš

Dr.habil.chem.

1.3.1.

Organiskā ķīmija

LU

1.3.2.

Analītiskā ķīmija

8.

Andris

Zicmanis

Dr.habil.chem.

1.3.1.

Organiskā ķīmija

LU

1.3.2.

Analītiskā ķīmija

9.

Antonija

Dindune

Dr.chem.

1.3.2.

Neorganiskā ķīmija

RTU NĶI

10.

Valdis

Kaļķis

Dr.habil.chem.

1.3.2.

Fizikālā ķīmija, neorganiskā ķīmija

LU

11.

Pēteris

Mekšs

Dr.chem.

1.3.2.

Fizikālā ķīmija

LU

12.

Arturs

Vīksna

Dr.chem.

1.3.2.

Analītiskā ķīmija

LU

3. Bioloģija un medicīnas zinātnes

13.

Indriķis

Krams

Dr.biol.

3.1.1.

Zooloģija, ekoloģija

DU

4. Lauksaimniecības, zemes, vides un meža zinātnes

14.

Jāzeps

Sprūžs

Dr.habil.agr.

4.1.2.

Dzīvnieku zinātnes

LLU

15.

Gints

Birzietis

Dr.sc.ing.

4.1.4.

Lauksaimniecības inženierzinātnes

LLU

16.

Vilis

Dubrovskis

Dr.sc.ing.

4.1.4.

Lauksaimniecības inženierzinātnes

LLU

17.

Ainārs

Galiņš

Dr.sc.ing.

4.1.4.

Lauksaimniecības inženierzinātnes

LLU

18.

Ēriks

Kronbergs

Dr.sc.ing.

4.1.4.

Lauksaimniecības inženierzinātnes

LLU

19.

Armīns

Laurs

Dr.sc.ing.

4.1.4.

Lauksaimniecības inženierzinātnes

LLU LTZI

20.

Juris

Priekulis

Dr.sc.ing.

4.1.4.

Lauksaimniecības inženierzinātnes

LLU

21.

Dainis

Viesturs

Dr.sc.ing.

4.1.4.

Lauksaimniecības inženierzinātnes

LLU LTZI

22.

Imants

Ziemelis

Dr.sc.ing.

4.1.4.

Lauksaimniecības inženierzinātnes

LLU

23.

Imants

Liepa

Dr.habil.biol.

4.3.

Vides zinātnes

LLU

4.4.

Meža zinātne

24.

Andrejs

Dreimanis

Dr.silv.

4.4.

Meža zinātne

LLU

25.

Henn

Tuherm

Dr.habil.sc.ing.

4.4.

Meža zinātne

LLU

26.

Arnis

Treimanis

Dr.habil.sc.ing.

4.4.

Meža zinātne

LV KĶI

27.

Arnolds

Šķēle

Dr.habil.sc.ing.

4.4.

Meža zinātne

LLU

28.

Pēteris

Zālītis

Dr.habil.silv.

4.4.

Meža zinātne

Silava

5. Humanitārās un sociālās zinātnes

29.

Velta

Ļubkina

Dr.paed.

5.2.2.

Pedagoģija

RēzA

30.

Jānis

Ivančiks

Dr.iur.

5.2.9.

Juridiskās zinātnes

LPolA

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2012. gada 22.decembrim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 11-02-2010