Nr. 11-1-2, 11.01.2010, Par „Vadlīnijām Latvijas Zinātnes padomei 2009.gadā iesniegta pētnieciskās s

12-01-2010

 LATVIJAS ZINĀTNES PADOME

LĒMUMS Nr. 11-1-2

Rīgā, 2010.gada 11.janvārī

Par „Vadlīnijām Latvijas Zinātnes padomei
2009.gadā iesniegta pētnieciskās sadarbības
projekta iesnieguma izvērtēšanai”


Latvijas Zinātnes padome nolemj apstiprināt „Vadlīnijas Latvijas Zinātnes padomei 2009.gadā iesniegta pētnieciskās sadarbības projekta iesnieguma izvērtēšanai”.

Pielikumā: „Vadlīnijas Latvijas Zinātnes padomei 2009.gadā iesniegta pētnieciskās sadarbības projekta iesnieguma izvērtēšanai” uz 4 lp.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 11-02-2010