Nr. 11-2-2, 29.12.2009, Par projektu netiešām izmaksām

19-01-2010

Latvijas Zinātnes padome

Lēmums Nr. 11-2-2

Rīgā, 29.12.2009

Par projektu netiešām izmaksām


Latvijas Zinātnes padome apstiprina šādas pētījumu projekta netiešas izmaksas, kas nodrošina zinātniskās institūcijas infrastruktūras uzturēšanu un nepārsniedz 10% no pētījumu projekta tiešo izmaksu summas:

1. komunālie maksājumi, t.sk.:

a. elektroenerģija,

b. telpu īre, noma,

c. ūdensapgāde un kanalizācija,

d. apkure (siltumenerģija) un gāze;

e. atkritumu izvešana,

2. sakaru pakalpojumi (pasts, internets, telefona sakari u.c.);

3. biroja izdevumi (kancelejas preces, datorpreces, kopēšanas pakalpojumi, u.c.);

4. kopējās lietošanas iekārtu uzturēšanas, apkopes un remontdarbu izmaksas;

5. telpu, tai skaitā koplietošanas, uzturēšanas izdevumi un remonts;

6. saimniecības materiāli;

7. transporta izdevumi;

8. apsardze;

9. apkalpojošā tehniskā personāla un administrācijas atalgojums.


Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 11-02-2010