Nr. 3-4-1, 30.03.2010. Par LZP eksperta tiesību piešķiršanas kārtību

6-04-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME 

LĒMUMS Nr. 3-4-1

Rīgā 2010.gada 30.martā

Par LZP eksperta tiesību piešķiršanas kārtību


Saskaņā ar 2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr. 497 „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” 33.punktu apstiprināt Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesību piešķiršanas kārtību.

Pielikumā: Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesību piešķiršanas kārtība (ar pielikumiem) uz 4 lpp.


Priekšsēdētājs E.Grēns

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesību piešķiršanas kārtība (MS DOC)

Eksperta kandidāta iesniegums (MS DOC)

Dzīves gājums – CV (MS DOC)


Pedējā atjaunošana 22-03-2011