Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisiju struktūras precizējums vēlētājiem

10-05-2010

1. Dabaszinātņu un matemātikas EK -10 locekļi:

1.1. Fizika t.sk. astronomija - 4 locekļi;1.2. Matemātika - 2 locekļi;

1.3. Ķīmija un farmācija - 4 locekļi.


2. Inženierzinātņu un datorzinātnes EK - 10 locekļi:

2.1. Datorzinātne un informācijas tehnoloģija - 3 locekļi;

2.2. Inženierzinātnes: būvzinātne, elektronika un telekomunikācijas, elektrotehnika, enerģētika, ķīmijas inženierzinātne, mašīnzinātne, mehānika, materiālzinātne, transports un satiksme - 7 locekļi.


3. Bioloģijas un medicīnas zinātņu EK - 10 locekļi:

3.1. Bioloģija– 5 locekļi;

3.2. Medicīna - 5 locekļi;


4. Lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātņu EK - 10 locekļi:

4.1. Lauksaimniecības zinātne, hidroinženierzinātne, pārtikas zinātne un veterinārmedicīna - 6 locekļi;

4.2. Vides zinātne - 1 loceklis;

4.3. Zemes zinātnes: ģeogrāfija un ģeoloģija -1 loceklis;

4.4. Mežzinātne - 2 locekļi.


5. Humanitāro un sociālo zinātņu EK - 10 locekļi:

5.1. Humanitārās zinātnes: filozofija, folkloristika, valodniecība, teoloģija un reliģiju zinātne, vēsture, literatūrzinātne, mākslas zinātne; un arhitektūra – 5 locekļi;

5.2. Sociālās zinātnes: demogrāfija, ekonomika, vadībzinātne, juridiskā zinātne, komunikāciju zinātne, politikas zinātne, psiholoģija, socioloģija, sporta zinātne un pedagoģija - 5 locekļi.

Pedējā atjaunošana 14-05-2010