Nr. 4-1-1, 11.05.2010. Par LZP ekspertu apstiprināšanu

29-06-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME 

LĒMUMS Nr. 4-1-1

Rīgā 2010.gada 11.maijā

Par LZP ekspertu apstiprināšanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. apstiprināt par ekspertiem uz 3 gadiem šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Zinātnes apakšnozare

1.

Agnis

Andžāns

Matemātika

Modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika

2.

Jurijs

Artjuhs

Datorzinātne

Signālu diskrētā apstrāde

3.

Svetlana

Asmuss

Matemātika

Matemātiskā analīzē un funkcionālanalīze; ģeometrija un topoloģija; optimizācijas metodes

4.

Jānis

Auziņš

Mašīnzinātne

Mašīnu dinamika; mašīnu projektēšana

5.

Mārcis

Auziņš

Fizika

Lāzeru fizika un spektroskopija; atomu un molekulu fizika, ķīmiskā fizika, fizikas didaktika

6.

Guntars

Balodis

Elektronika un telekomunikācijas

Lauki un viļņi elektronikā

7.

Jevgenijs

Barkanovs

Mehānika

Cietvielu mehānika

8.

Jēkabs

Barkāns

Enerģētika

Elektroenerģētika

9.

Jānis

Bārzdiņš

Matemātika

Diskrētā matemātika un matemātiskā informātika, algebra un matemātiskā loģika

Datorzinātne

Datorzinātnes matemātiskie pamati; Datoru un sistēmu programmatūra

10.

Viesturs

Baumanis

Bioloģija

Molekulārā bioloģija, biotehnoloģija

11.

Inga

Belousa

Pedagoģija

Augstskolas pedagoģija

12.

Imants

Bērsons

Fizika

Teorētiskā fizika

13.

Līga

Bērziņa-Cimdiņa

Materiālzinātne

Biomateriāli

Mehānika

Biomehānika

14.

Jānis

Bērziņš

Fizika

Kodolfizika

15.

Valdis

Bērziņš

Vēsture

Arheoloģija

16.

Jānis

Bičevskis

Datorzinātne

Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

17.

Dagnija

Blumberga

Enerģētika

Siltumenerģētika

18.

Elmārs

Blūms

Fizika

Magnētisko parādību fizika, siltumfizika un molekulārā fizika, šķidruma un gāzes mehānika

19.

Arkādijs

Borisovs

Informācijas tehnoloģija

Datorvadība; sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

20.

Kārlis

Briņķis

Enerģētika

Elektroenerģētika

Elektrotehnika

.

21.

Guntis

Brūmelis

Bioloģija

Ekoloģija, botānika, zooloģija

22.

Andris

Buiķis

Matemātika

Matemātiskā fizika; matemātiskā modelēšana, skaitliskā analīze

23.

Jevgenijs

Buls

Datorzinātne

Signālu diskrētā apstrāde

24

Brigita

Bušmane

Valodniecība

.

25.

Ojārs

Bušs

Valodniecība

.

26.

Ilgvars

Butulis

Vēsture

.

27.

Jevgēņijs

Carkovs

Matemātika

Varbūtību teorija un matemātiskā statistika; diferenciālvienādojumi

28.

Andrejs

Cēbers

Fizika

Magnētisko parādību fizika; siltumfizika un molekulārā fizika šķidruma un gāzes mehānika Teorētiskā fizika

29.

Semjons

Cifanskis

Mašīnzinātne

Mašīnu dinamika; mašīnu projektēšana

30.

Andris

Čate

Mehānika

Cietvielu mehānika

Būvzinātne

Būvmateriāli un būvtehnoloģija, būvkonstrukcijas

31.

Jeļena

Davidova

Pedagoģija

.

32.

Ina

Druviete

Valodniecība

.

33.

Uga

Dumpis

Medicīna

Internā medicīna

34.

Juris

Ekmanis

Enerģētika

Siltumenerģētika

35.

Jekaterina

Ērenpreisa

Medicīna

Medicīniskā ģenētika

36.

Inesis

Feldmanis

Vēsture

.

37.

Rūsiņš Mārtiņš

Freivalds

Matemātika

Diskrētā matemātika un matemātiskā informātika; algebra un matemātiskā loģika; varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Datorzinātne

.

38.

Tālis

Gaitnieks

Mežzinātne

.

39.

Jurijs

Geļfgats

Fizika

Šķidruma un gāzes mehānika

40.

Andrejs

Geske

Vadībzinātne

Izglītības vadība

41.

Vladimirs

Gonca

Mehānika

Materiālu mehānika un pretestība

42.

Jānis

Grabis

Ķīmija

Neorganiskā un fizikālā ķīmija

Ķīmijas inženierzinātne

Neorganisko vielu tehnoloģija

43.

Modris

Greitāns

Datorzinātne

Datoru un sistēmu programmatūra, datu apstrādes sistēmas un datortīkli, intelektuālo sistēmu teorija signālu diskrētā apstrāde

Elektronika un telekomunikācijas

Lauki un viļņi elektronikā, ķēdes un signāli, radiosistēmas

Informācijas tehnoloģija

Datorvadība, sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

44.

Andris

Grīnfelds

Vadībzinātne

Izglītības vadība

45.

Jānis

Grundspeņķis

Informācijas tehnoloģija

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

46.

Viktors

Hausmanis

Literatūrzinātne

.

47.

Evalds

Hermanis

Datorzinātne

.

48.

Ļubova

Ignatoviča

Ķīmija

Organiskā un medicīnas ķīmija

49.

Dzintra

Iliško

Pedagoģija

Augstskolas pedagoģija

50.

Ģirts

Ivanovs

Elektronika un telekomunikācijas

Elektrosakari

51.

Andris

Jakovičs

Fizika

Šķidruma un gāzes mehānika, siltumfizika un molekulārā fizika, tehniskā fizika

Enerģētika

Elektroenerģētika, siltumenerģētika, alternatīvās enerģijas iekārtas

52.

Ingrīda

Jakušonoka

Ekonomika

.

53.

Jānis

Jankovskis

Elektronika un telekomunikācijas

Elektronikas elementi

54.

Ilga

Jansone

Valodniecība

.

55.

Ēriks

Jēkabsons

Vēsture

.

56.

Inese

Jurgena

Pedagoģija

.

57.

Harijs

Kalis

Fizika

Šķidruma un gāzes mehānika

Matemātika

Matemātiskā modelēšana, skaitliskā analīze

58.

Benedikts

Kalnačs

Literatūrzinātne

.

59.

Audris

Kalniņš

Datorzinātne

Programmēšanas valodas un sistēmas, datu apstrādes sistēmas un datortīkli

60.

Kaspars

Kalniņš

Mehānika

Cietvielu mehānika

61.

Ivars

Kalviņš

Ķīmija

Organiskā un medicīnas ķīmija

62.

Valdis

Kampars

Ķīmija

Organiskā, fizikālā un materiālu ķīmija

63.

Ārija

Karpova

Psiholoģija

.

64.

Vladimirs

Kasjanovs

Mehānika

Biomehānika, cietvielu mehānika

Materiālzinātne

Biomateriāli

65.

Irēna

Katane

Pedagoģija

.

66.

Mārīte

Kirikova

Informācijas tehnoloģija

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

67.

Jānis

Kloviņš

Bioloģija

Bioķīmija, biofizika, ģenētika

68.

Ivars

Knēts

Mehānika

Cietvielu mehānika, biomehānika

Materiālzinātne

Biomateriāli

69.

Valdis

Kokars

Ķīmija

Organiskā ķīmija, lielmolekulāro savienojumu ķīmija

70.

Andrejs

Koliškins

Matemātika

Matemātiskā fizika, matemātiskā modelēšana

71.

Jeļena

Koroļova

Valodniecība

.

72.

Igors

Koškins

Valodniecība

.

73.

Zigurds

Krišāns

Enerģētika

.

74.

Kārlis

Krūmiņš

Datorzinātne

Datu apstrādes sistēmas un datortīkli, signālu diskrētā apstrāde

75.

Maija

Kūle

Filozofija

.

76.

Rihards

Kūlis

Filozofija

.

77.

Janīna

Kursīte-Pakule

Literatūrzinātne

.

78.

Anatolijs

Kuzņecovs

Valodniecība

.

79.

Ivars

Lācis

Fizika

Medicīnas fizika

80.

Gunārs

Lauks

Elektronika un telekomunikācijas

Datortehnika un tīkli

81.

Egons

Lavendelis

Mehānika

Materiālu mehānika un pretestība

Mašīnzinātne

Mašīnu dinamika

82.

Dzintra

Lele-Rozentāle

Valodniecība

.

83.

Edvards

Liepiņš

Ķīmija

Organiskā ķīmija, fizikālā ķīmija

84.

Dace

Markus

Valodniecība

.

85.

Māra

Marnauza

Pedagoģija

.

86.

Ints

Mednieks

Datorzinātne

Signālu diskrētā apstrāde

87.

Viesturs

Melecis

Bioloģija

Ekoloģija

88.

Jurijs

Merkurjevs

Informācijas tehnoloģija

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

89.

Donats

Millers

Fizika

Cietvielu fizika

90.

Pēteris

Misāns

Elektronika un telekomunikācijas

Ķēdes un signāli

91.

Indriķis

Muižnieks

Bioloģija

Ģenētika, virusoloģija, mikrobioloģija

92.

Valdis

Muktupāvels

Folkloristika

.

Mākslas zinātnes

Muzikoloģija

93.

Modra

Murovska

Medicīna

Mikrobioloģija un virusoloģija

94.

Leonīds

Novickis

Informācijas tehnoloģija

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

95.

Ieva

Ose

Vēsture

.

96.

Jānis

Osis

Datorzinātne

.

Informācijas tehnoloģija

.

97.

Iveta

Ozolanta

Medicīna

Sabiedrības veselība

98.

Andris

Ozols

Fizika

Optika, cietvielu fizika

99.

Ernests

Pētersons

Elektronika un telekomunikācijas

Datortehnika un tīkli

100.

Irina

Pilvere

Ekonomika

.

101.

Kārlis

Podnieks

Datorzinātne

Datorzinātnes matemātiskie pamati, datu apstrādes sistēmas un datortīkli

102.

Pauls

Pumpēns

Bioloģija

Molekulārā bioloģija, virusoloģija, mikrobioloģija, biotehnoloģija

103.

Uldis

Raitums

Matemātika

Matemātiskā analīzē un funkcionālanalīze, optimizācijas metodes, diferenciālvienādojumi

104.

Īzaks

Rašals

Bioloģija

Ģenētika

105.

Andrejs

Rauhvargers

Vadībzinātne

Izglītības vadība

106.

Andrejs

Reinfelds

Matemātika

Diferenciālvienādojumi, ģeometrija un topoloģija

107

Aleksandrs

Ribakovs

Datorzinātne

Signālu diskrētā apstrāde

108.

Leonīds

Ribickis

Elektronika un telekomunikācijas

Elektronikas elementi, ķēdes un signāli, datortehnika un tīkli

Elektrotehnika

Elektriskās mašīnas un iekārtas, elektriskās tehnoloģijas un automātika, energoelektronika

Enerģētika

Elektroenerģētika, elektroapgāde, alternatīvās enerģijas iekārtas

109.

Jānis

Rimšāns

Matemātika

Skaitliskā analīze

110.

Kārlis

Rocēns

Mehānika

.

Materiālzinātne

Koksnes materiāli un tehnoloģija

111.

Uldis

Rogulis

Fizika

Cietvielu fizika, pusvadītāju fizika, kondensētās vides fizika

112.

Nils

Rostoks

Bioloģija

Ģenētika

113.

Mārtiņš

Rutkis

Fizika

Cietvielu fizika

114.

Felikss

Sadirbajevs

Matemātika

Diferenciālvienādojumi, matemātiskā fizika

115.

Andrejs

Skaģeris

Datorzinātne

Signālu diskrētā apstrāde

116.

Juris

Smirnovs

Transports un satiksme

Sauszemes transports un infrastruktūra

117.

Juris

Smotrovs

Datorzinātne

Datorzinātnes matemātiskie pamati

118.

Ojārs

Spārītis

Arhitektūra

.

119.

Jānis

Spīgulis

Fizika

Optika, lāzeru fizika un spektroskopija, medicīniskā fizika

120.

Roberts

Spirģis

Vēsture

.

121.

Voldemārs

Spuņģis

Bioloģija

Ekoloģija

122.

Anna

Stafecka

Valodniecība

.

123.

Uldis

Stirna

Ķīmija

Lielmolekulāro savienojumu ķīmija

124.

Andris

Strakovs

Ķīmija

Organiskā ķīmija

125.

Aivars

Stranga

Vēsture

.

126.

Gvido

Straube

Vēsture

.

127.

Uldis

Sukovskis

Informācijas tehnoloģija

Datorvadība, sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

128.

Kārlis

Šadurskis

Informācijas tehnoloģija

Datorvadība, sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

129.

Aleksandra

Šļahova

Pedagoģija

.

130.

Aleksandrs

Šostaks

Matemātika

Matemātiskā analīzē un funkcionālanalīze, ģeometrija un topoloģija

131.

Vairis

Štrauss

Elektronika un telekomunikācijas

Elektronikas elementi

132.

Erika

Šumilo

Vadībzinātne

Uzņēmējdarbības vadība

133.

Igors

Šuvajevs

Filozofija

.

134.

Ivars

Tāle

Fizika

Cietvielu fizika, materiālu fizika, medicīniskā fizika

135.

Gaļina

Teliševa

Ķīmijas inženierzinātne

Koksnes ķīmijas un polimēru materiālu tehnoloģija

136.

Arnis

Treimanis

Ķīmija

Lielmolekulāro savienojumu ķīmija, koksnes ķīmija

Ķīmijas inženierzinātne

Koksnes ķīmijas tehnoloģija, polimēru un šķiedrmateriālu tehnoloģija

Materiālzinātne

Koksnes materiāli un tehnoloģija

137.

Anatolijs

Truhins

Fizika

Cietvielu fizika

138.

Māris

Turks

Ķīmija

Organiskā un medicīnas ķīmija

Ķīmijas inženierzinātne

Organisko vielu tehnoloģija

139.

Raimonds

Valters

Ķīmija

Organiskā ķīmija

140.

Andrejs

Vasks

Vēsture

.

141.

Ivars

Veidenbergs

Enerģētika

Siltumenerģētika, alternatīvās enerģijas iekārtas

142.

Grigorijs

Veinbergs

Ķīmija

Organiskā un medicīnas ķīmija

143.

Jānis

Vība

Mehānika

Materiālu mehānika un pretestība, teorētiskā mehānika

Mašīnzinātne

Mašīnu dinamika

144.

Antonija

Vilcāne

Vēsture

.

145.

Ingrīda

Vītiņa

Ķīmija

Neorganiskā, fizikālā un analītiskā ķīmija

146.

Visvaldis

Vītiņš

Mehānika

Biomehānika

Materiālzinātne

Biomateriāli

147.

Laimons

Začs

Astronomija

Astrofizika un fundamentālā astronomija

148.

Ilga

Zagorska

Vēsture

.

149.

Valerijs

Zagurskis

Datorzinātne

Signālu diskrētā apstrāde

Elektronika un telekomunikācijas

Datortehnika un tīkli

Informācijas tehnoloģija

Datorvadība

150.

Mihails

Zakrževskis

Mehānika

Materiālu mehānika un pretestība, Teorētiskā mehānika

Mašīnzinātne

Mašīnu dinamika, mašīnu projektēšana

151.

Guntis

Zemītis

Vēsture

.

152.

Henriks

Zenkevičs

Bioloģija

Bioķīmija, biofizika, ģenētika

153.

Jānis

Zicāns

Ķīmija

Lielmolekulāro savienojumu ķīmija

154.

Jānis

Zilgalvis

Arhitektūra

.

155.

Antonijs

Zunda

Vēsture

.

 156Inese  Vorončuka Vadībzinātne Sabiedrības vadība

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2013. gada 11.maijam.


2. Apstiprināt par ekspertiem uz 1 gadu atbilstošās zinātnes nozaru apakšnozarēs šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Zinātnes apakšnozare

1.

Sigma

Ankrava

Literatūrzinātne

.

2.

Fricis

Avotiņš

Ķīmija

Organiskā ķīmija

3.

Juris

Borzovs

Datorzinātne

.

4.

Jānis

Brauns

Būvzinātne

Būvmateriāli un būvtehnoloģija, būvkonstrukcijas

5.

Baiba

Briede

Pedagoģija

.

6.

Felikss

Bulavs

Mehānika

Cietvielu mehānika, polimēru un kompozītmateriālu mehānika

Būvzinātne

Būvmehānika

7.

Andrejs

Cibulis

Matemātika

Modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika

8.

Svetlana

Čornaja

Ķīmija

Neorganiskā un fizikālā ķīmija

9.

Vladimirs

Čuvičins

Enerģētika

Elektroenerģētika

Elektrotehnika

.

10.

Modris

Dobelis

Būvzinātne

Būvkonstrukcijas, ģeodēzija

Mehānika

Biomehānika

11.

Modris

Drille

Ķīmija

Neorganiskā un analītiskā ķīmija

12.

Jānis

Dzerviniks

Pedagoģija

Skolas pedagoģija

13.

Ilgmārs

Eglītis

Astronomija

Astrofizika un fundamentālā astronomija

14.

Jānis

Gerhards

Enerģētika

Elektroenerģētika, elektroapgāde

15.

Aleksandrs

Glazs

Informācijas tehnoloģija

Datorvadība

16.

Bruno

Grasmanis

Mehānika

Teorētiskā mehānika

Mašīnzinātne

Mašīnu dinamika

17.

Aleksandrs

Januševskis

Mašīnzinātne

Mašīnu dinamika un mašīnu projektēšana

18.

Aina

Joppe

Ekonomika

.

19.

Māra

Jure

Ķīmija

Organiskā un medicīnas ķīmija

20.

Ingrīda

Kramiņa

Valodniecība

.

21

Andrejs

Krasņikovs

Mehānika

Cietvielu mehānika

22.

Vilnis

Krēsliņš

Enerģētika

Elektroenerģētika

Elektrotehnika

.

23.

Ilze

Lokmane

Valodniecība

.

24.

Marina

Marčenoka

Pedagoģija

.

25.

Zigurds

Markovičs

Informācijas tehnoloģija

Datorvadība, sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

26.

Grigorijs

Oļevskis

Vadībzinātne

.

27.

Jurijs

Ozoliņš

Ķīmijas inženierzinātne

.

Vides zinātne

Vides inženierzinātne

28.

Ainārs

Paeglītis

Transports un satiksme

Sauszemes transports un infrastruktūra

29.

Anita

Pipere

Pedagoģija

Augstskolas pedagoģija

30.

Ivars

Radiņš

Būvzinātne

Būvmehānika

Mehānika

Polimēru un kompozītmateriālu mehānika

31.

Pēteris

Rivža

Vadībzinātne

.

32.

Māra

Rubene

Filozofija

.

33.

Andris

Rubenis

Filozofija

.

34.

Ilga

Salīte

Pedagoģija

Augstskolas un skolas pedagoģija

35.

Alīda

Samuseviča

Pedagoģija

.

36.

Antans Sauļus

Sauhats

Enerģētika

Elektroenerģētika

37.

Ilmārs

Slaidiņš

Elektronika un telekomunikācijas

.

38.

Inga

Straupe

Mežzinātne

.

39.

Igors

Tipāns

Materiālzinātne

Biomateriāli

Mehānika

Biomehānika

40.

Henn

Tuherm

Materiālzinātne

Koksnes materiāli un tehnoloģija

41.

Viktors

Voronovs

Socioloģija

.

42.

Ģirts

Vulfs

Informācijas tehnoloģija

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2011. gada 11.maijam.


3. Neapstiprināt par ekspertiem šādus zinātniekus:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvards

Zinātnes nozare

Zinātnes apaķšnozare

1.

Anita

Aizsila

Pedagoģija

.

2.

Vera

Boroņenko

Ekonomika

.

3.

Maija

Brēde

Valodniecība

.

4.

Ilga

Brigzna

Valodniecība

.

5.

Didzis

Elferts

Bioloģija

Ekoloģija

Vides zinātne

.

6.

Kārlis

Kangeris

Vēsture

.

7.

Grigorijs

Oļevskis

Ekonomika

.

8.

Līga

Ramāna

Matemātika

.

9.

Ismena

Revina

Ekonomika

.

10.

Inna

Stecenko

Ekonomika

.

11.

Vitālijs

Šalda

Vēsture

.

12.

Jānis

Štrauhmanis

Būvzinātne

Ģeodēzija

13.

Ēriks

Tilgalis

Arhitektūra

Ainavu arhitektūra

14.

Sandra

Treija

Arhitektūra

.

15.

Edvīns

Vanzovičs

Enerģētika

Elektroenerģētika, elektroapgāde

16.

Kaspars

Vārtukapteinis

Lauksaimniecības zinātnes

Lauksaimniecības inženierzinātne

17.

Andrejs

Veisbergs

Valodniecība

.

18.

Māris

Vītiņš

Datorzinātne

.

19.

Viktors

Voronovs

Ekonomika

.

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs E.Grēns

Pedējā atjaunošana 30-06-2010