Nr. 3-2-1, 16.09.2010. Par ekspertu tiesību piešķiršanu

28-09-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 3-2-1

Rīgā 2010.gada 16.septembrī


Par ekspertu tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. Piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Zinātnes apakšnozare

1.

Mārtiņš Boiko Mākslas zinātnes Muzikoloģija

2.

Mudrīte Daugaviete Mežzinātne  

3.

Māris Daugavietis Mežzinātne  

4.

Elīna Gaile-Sarkane Ekonomika Tirgzinība
Vadībzinātne Uzņēmējdarbības vadība

5.

Tālis Gaitnieks Mežzinātne  

6.

Elita Grosmane Mākslas zinātnes Plastiskās mākslas vēsture un teorija

7.

Jurģis Jansons Mežzinātne  

8.

Āris Jansons Mežzinātne  

9.

Tālis Juhna Būvzinātne Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas

10.

Rūta Kaminska Mākslas zinātnes Plastiskās mākslas vēsture un teorija

11.

Kārlis Ketners Elektrotehnika  

12.

Kārlis Ketners Ekonomika Finanses un kredīts

13.

Eduards Kļaviņš Mākslas zinātnes Plastiskās mākslas vēsture un teorija

14

Jānis Krastiņš Arhitektūra  

15.

Andris Krēsliņš Būvzinātne Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas
Enerģētika Siltumenerģētika

16.

Nataļja Lāce Ekonomika Finanses un kredīts; mikroekonomika
Vadībzinātne Uzņēmējdarbības vadība

17.

Kaspars Liepiņš Mežzinātne  

18.

Anatolijs Magidenko Ekonomika Mikroekonomika
Vadībzinātne Uzņēmējdarbības vadība

19.

Imants Matīss Elektrotehnika  

20.

Andris Ozols Elektronika un telekomunikācijas Lauku un viļņu elektronika

21.

Remigijs Počs Ekonomika Makroekonomika, Ekonometrija, Mikroekonomika
Vadībzinātne Uzņēmējdarbības vadība

22.

Dainis Ruņģis Mežzinātne  

23.

Pēteris Šipkovs Būvzinātne Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas
Enerģētika Siltumenerģētika

24.

Viktors Zēbergs Būvzinātne Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas
Enerģētika Siltumenerģētika

25.

Namejs Zeltiņš Būvzinātne Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas
Enerģētika Siltumenerģētika

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2013. gada 16.septembrim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Zinātnes apakšnozare

1.

Nikolajs Baranovskis Ekonomika Mikroekonomika

2.

Voldemārs Barkāns Būvzinātne Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas

3.

Imants Baumanis Mežzinātne  

4.

Anda Beitāne Mākslas zinātnes Muzikoloģija

5.

Laila Bremša Mākslas zinātnes Plastiskās mākslas vēsture un teorija

6.

Jānis Briņķis Arhitektūra  

7.

Ruta Čaupova Mākslas zinātnes Plastiskās mākslas vēsture un teorija

8.

Konstantins Didenko Ekonomika Mikroekonomika

9.

Jānis Dirba Elektrotehnika  

10.

Egīls Dzelzītis Būvzinātne Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas

11.

Ineta Geipele Ekonomika Makroekonomika

12.

Boriss Gjunsburgs Būvzinātne Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas

13.

Silvija Grosa Mākslas zinātnes Plastiskās mākslas vēsture un teorija

14.

Stella Pelše Mākslas zinātnes Plastiskās mākslas vēsture un teorija

15.

Vladislavs Pugačevs Elektrotehnika Elektriskās mašīnas un iekārtas

16.

Ivars Raņķis Elektrotehnika Energoelekltronika

17.

Ivars Strautmanis Arhitektūra  

18.

Zoja Sundukova Ekonomika Mikroekonomika

19.

Maija Šenfelde Ekonomika Makroekonomika, Reģionālā ekonomika

20.

Agnis Šmits Mežzinātne  

21.

Daniels Turlais Būvzinātne Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas
Enerģētika Siltumenerģētika

22.

Marga Živitere Vadībzinātne Uzņēmējdarbības vadība

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2011. gada 16.septembrim.


3. nepiešķirt eksperta tiesības atbilstošo zinātņu nozaru apakšnozarēs šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Zinātnes apakšnozare

1.

Nikolajs Baranovskis Ekonomika Reģionālā ekonomika
Vadībzinātne Uzņēmējdarbības vadība

2.

Voldemārs Barkāns Enerģētika Siltumenerģētika

3.

Viktors Člaidze Vadībzinātne Uzņēmējdarbības vadība

4.

Konstantins Didenko Vadībzinātne Uzņēmējdarbības vadība

5.

Ineta Geipele Vadībzinātne Uzņēmējdarbības vadība

6.

Jānis Greivulis Elektrotehnika Elektriskās tehnoloģijas un automātika

7.

Kristīne Jarve Ekonomika Makroekonomika, Latvijas tautsaimniecība, Finanses un kredīts, Reģionālā ekonomika
Vadībzinātne Uzņēmējdarbības vadība

8.

Iryna Kalenyuk Vadībzinātne Uzņēmējdarbības vadība

9.

Kārlis Ketners Vadībzinātne Uzņēmējdarbības vadība

10.

Andris Krēsliņš Vides zinātne Vides inženierzinātne

11.

Olga Lukašina Vadībzinātne Uzņēmējdarbības vadība

12.

Juris Saulītis Ekonomika Makroekonomika

13.

Inese Spīča Vadībzinātne Uzņēmējdarbības vadība

14.

Zoja Sundukova Vadībzinātne Uzņēmējdarbības vadība

15.

Tatjana Tambovceva Ekonomika Ekonometrija, Statistika, Makroekonomika
Vadībzinātne Uzņēmējdarbības vadība

16.

Jānis Vanags Ekonomika Latvijas tautsaimniecība, Makroekonomika, Mikroekonomika
Vadībzinātne Uzņēmējdarbības vadība

17.

Aleksandrs Vedļa Vadībzinātne Uzņēmējdarbības vadība

4. Lēmuma 1.un 2.punktā minēto ekspertu vārdus iekļaut Latvijas Zinātnes padomes ekspertu datu bāzē.

5. Zinātniskās ekspertīzes komisijai izstrādāt skaidrojumu par eksperta tiesību piešķiršanas kritēriju pielietošanu.

6. Zinātnes padomes darbiniekiem līdz 2010.gada 1.oktobrim ievietot lēmuma 1.un 2.punktā minēto ekspertu anketas Latvijas Zinātnes padomes mājas lapā.


Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs A.Siliņš

Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 28-09-2010