Nr. 4-4-1, 21.10.2010. Par Stratēģijas komisijas sastāvu

27-10-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME

LĒMUMS Nr. 4-4-1

Rīgā 2010.gadā 21.oktobrī

Par Stratēģijas komisijas sastāvu


Saskaņa ar Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – Padome) reglamenta 7.punktu un ņemot vērā Padomes Ekspertu komisiju priekšlikumus apstiprināt Stratēģijas komisiju šādā sastāvā:

Ivars Lācis priekšsēdētājs
Irina Arhipova
Edīte Kaufmane
Jānis Kloviņš
Baiba Rivža
Jānis Rudzītis
Grigorijs Veinbergs
locekle
locekle
loceklis
locekle
loceklis
loceklis

 Priekšsēdētājs A.Siliņš