Nr. 5-3-1, 25.11.2010. Par ekspertu tiesību piešķiršanu

26-11-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. Nr. 5-3-1

Rīgā 2010.gada 25.novembrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu


Latvijas Zinātnes padome nolemj:

 1. 1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:
 2. Nr. p.k.

  Vārds

  Uzvārds

  Zinātnes nozare

  Apakšnozare

  1. Aivars Āboltiņš Lauksaimniecības zinātne Lauksaimniecības inženierzinātne
  2. Antra Balode Lauksaimniecības zinātne Augu zinātne
  3. Guntis Bārzdiņš Datorzinātne .
  4. Agrita Briede Ģeogrāfija .
  Vides zinātne .
  5. Svetlana Čapenko Medicīna Mikrobioloģija un virusoloģija, infekcijas slimības, onkoloģija un hematoloģija
  6. Zinta Gaile Lauksaimniecības zinātne Augu zinātne
  7. Zanda Gavare Fizika Lāzeru fizika un spektroskopija
  8. Guntis Gerhards Vēsture .
  9. Jānis Ikstens Politoloģija .
  10. Nadežda Kuņicina Elektrotehnika .
  11. Līga Lepse Lauksaimniecības zinātne Augu zinātne
  12. Oļģerts Lielausis Fizika Fizika
  13. Andris Morozovs Ķīmija Koksnes ķīmija, lielmolekulāro savienojumu ķīmija
  Ķīmijas inženierzinātne Koksnes ķīmijas tehnoloģija, polimēru un šķiedrmateriālu tehnoloģija
  14. Žaneta Ozoliņa Politoloģija .
  15. Valērijs Praude Ekonomika Tirgzinība
  16. Iveta Reinholde Politoloģija .
  17. Anatolijs Šarakovskis Fizika Cietvielu fizika
  18. Māris Tamanis Fizika Optika, lāzeru fizika un spektroskopija
  19. Rita Veilande Fizika Teorētiskā fizika
  20. Anastasija Žiravecka Elektrotehnika .

  Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2013. gada 25.novembrim.


  2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

  Nr. p.k.

  Vārds

  Uzvārds

  Zinātnes nozare

  Apakšnozare

  1.

  Ludmila Sproģe Literatūrzinātne .

  2.

  Solvita Strāķe Bioloģija Hidrobioloģija, ekoloģija

  3.

  Sandra Treija Arhitektūra .

  4.

  Andrejs Veisbergs Valodniecība .

  5.

  Māra Vidnere Psiholoģija .

  6.

  Viktors Voronovs Ekonomika .

  7.

  Viesturs Zanders Komunikāciju zinātne Bibliotēkzinātne

  Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2011. gada 25.novembrim.


  Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš

  Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 26-11-2010