Nr. 6-3-1, 16.12.2010. Par ekspertu tiesību piešķiršanu

21-12-2010

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 6-3-1

 

Rīgā, 2010.gada 16.decembrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Guntis Bahs Medicīna Internā medicīna
2. Mārīte Ārija Baķe Medicīna Sabiedrības veselība
Vides zinātne Vides ķīmija un ekotoksikoloģija
3. Jeļena Čaiko Elektrotehnika .
4. Valda Čakare Mākslas zinātnes .
5. Donāts Erts Materiālzinātne .
6. Andrejs Kalvelis Medicīna Internā medicīna
7. Regīna Kleina Medicīna Patoloģija, onkoloģija un hematoloģija
8. Angelika Krūmiņa Medicīna Internā medicīna
9. Gaida Krūmiņa Medicīna Ķirurģija, Rentgenoloģija un radioloģija
10. Nataļja Kurjāne Medicīna Imunoloģija
11. Normunds Līcis Bioloģija Molekulārā bioloģija un virusoloģija
12. Olga Nikolajeva Fizika Lāzeru fizika un spektroskopija
13. Ardis Platkājis Medicīna Internā medicīna, Rentgenoloģija un radioloģija
14. Juris Pokrotnieks Medicīna Internā medicīna
15. Silvija Radzobe Mākslas zinātne Teātra un kino vēsture un teorija
16. Andrejs Šķesters Medicīna Medicīniskā bioķīmija
17. Džordžs Ulrihs Juridiskās zinātnes

.

18. Ivars Vanadziņš Medicīna Sabiedrības veselība
19. Tija Zvagule Medicīna Sabiedrības veselība
20.Vides zinātne Vides ķīmija un ekotoksikoloģija

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2013. gada 16.decembrim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Andris Andrušaitis Vides zinātne Dabas aizsardzība

2.

Uģis Bratuškins Arhitektūra .

3.

Franks Dīdrihs Juridiskās zinātnes

.

4.

Andrejs Millers Medicīna Internā medicīna

5.

Mārtiņš Mits Juridiskās zinātnes .

6.

Toms Rostoks Politikas zinātne .

7.

Juris Rozenvalds Politikas zinātne .

8.

Daina Teters Mākslas zinātnes .

9.

Signe Tomsone Medicīna Sabiedrības veselība

10.

Līvija Zariņa Lauksaimniecības zinātnes Augu zinātne

11.

Ineta Ziemele Juridiskās zinātnes .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2011. gada 16.decembrim.

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 21-12-2010