Nr. 7-1-230. Par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu finansēšanu 2011.gadā

13-01-2011

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 7-1-230

Rīgā 2011.gada 6.janvārī

Par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu finansēšanu 2011.gadā

Saskaņā ar Ministru kabineta 22.09.2009. noteikumu Nr. 1066 "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība" 46.punktā noteikto Latvijas Zinātnes padome piešķir finansējumu šādiem 2011.gadā īstenojamiem tematisko pētījumu projektiem par kopsummu Ls 2 307811 un pētnieciskās sadarbības projektiem par kopsummu Ls 1 000000 atbilstoši pievienotajiem sarakstiem.

Pielikumā:

1. 2011.gadā finansējamo tematisko pētījumu projektu saraksts uz 8 lapām.

2. 2011.gadā finansējamo pētnieciskās sadarbības projektu saraksts uz 1 lapas.


Priekšsēdētājs A.Siliņš

Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 1-02-2011