Nr. 8-3-1, 10.02.2011. Par ekspertu tiesību piešķiršanu

11-02-2011

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 8-3-1

Rīgā, 2011.gada 10.februārī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

  Bruno Andersons Ķīmija Koksnes ķīmija
Materiālzinātne Koksnes materiāli un tehnoloģija
  Ineta Balode Valodniecība Ģermāņu valodniecība
  Aija Eglīte Ekonomika .
  Jānis Grasis Juridiskā zinātne .
  Ivars Ijabs Politikas zinātne .
  Māris Ozoliņš Fizika Optika, medicīniskā fizika
  Anita Pipere Psiholoģija .
  Aleksejs Ruža Psiholoģija .
  Jurģis Šķilters Komunikāciju zinātne .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2014. gada 10.februārim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Irēna Kokina Psiholoģija .

2.

Aleksejs Vorobjovs Psiholoģija .

3.

Aija Ziemeļniece Arhitektūra Ainavu arhitektūra

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2012. gada 10.februārim.


Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs A.Siliņš

Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 14-02-2011