Nr. 10-2-1, 14.04.2011. Par ekspertu tiesību piešķiršanu

15-04-2011

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 10-2-1


Rīgā, 2011.gada 14.aprīlī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Diāna

Bajāre

Būvzinātne

Būvmateriāli un būvtehnoloģijas

2.

Jānis

Brauns

Būvzinātne

Būvmateriāli un būvtehnoloģijas, būvmehānika, būvkonstrukcijas

3.

Ainārs

Dimants

Komunikācijas zinātne

.

4.

Modris

Dobelis

Būvzinātne

Būvkonstrukcijas, ģeodēzija un ģeoinformātika

5.

Andris

Gardovskis

Medicīna

Ķirurģija

6.

Jānis

Kaminskis

Būvzinātne

Ģeodēzija un ģeoinformātika

7.

Ainārs

Paeglītis

Transports un satiksme

Sauszemes transports un infrastruktūra

8.

Gita

Revalde

Fizika

Lāzeru fizika un spektroskopija

9.

Dmitrijs

Serdjuks

Būvzinātne

Būvkonstrukcijas

10.

Atis

Skudra

Fizika

Lāzeru fizika un spektroskopija

11.

Vairis

Štrauss

Materiālzinātne

Polimēri un kompozītmateriāli

Elektronika un telekomunikācijas

Elektronikas elementi

12.

Irina

Voronova

Ekonomika

Mikroekonomika, finanses un kredīts

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2014. gada 14.aprīlim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Dzintra

Atstāja

Vadībzinātne

Uzņēmējdarbības vadība

2.

Staņislavs

Keišs

Ekonomika

.

3.

Gatis

Ozoliņš

Folkloristika

.

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2012. gada 14.aprīlim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs A.Siliņš

Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 15-04-2011