Nr. 12-3-1. 16.06.2011. Par eksperta tiesību piešķiršanu

17-06-2011

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 12-3-1

Rīgā, 2011.gada 16.jūnijā.

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

  1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Juris Aigars Vides zinātne  .
2. Riho Altnurme Teoloģija un reliģiju zinātne Baznīcas un reliģiju vēsture
3. Zane Bičevska Datorzinātne  .
4. Juris Ērenpreiss Medicīna  Internā medicīna
5. Anta Filipsone Teoloģija un reliģiju zinātne Sistemātiskā un praktiskā teoloģija
6. Egils Ginters Datorzinātne  .
7. Aleksandrs Glazs Informācijas tehnoloģijas  .
8. Andrejs Krasnikovs Mehānika Cietvielu mehānika
9. Tarmo Kulmar Teoloģija un reliģiju zinātne Baznīcas un reliģiju vēsture
10. Marina Marčenoka Pedagoģija  .
11. Zanda Penēze Vides zinātne Dabas aizsardzība
12. Dace Rezeberga Medicīna  Ķirurģija
13. Māra Rubene Filozofija  .
14. Ilga Salīte Pedagoģija  .
15. Antans Sauļus Sauhats Enerģētika Elektroenerģētika
16. Ilze Sproģe Vadībzinātne  .
17. Aina Strode Pedagoģija  .
18. Valdis Tēraudkalns Teoloģija un reliģiju zinātne Baznīcas un reliģiju vēsture

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2014. gada 16.jūnijam.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Dace Balode Teoloģija un reliģiju zinātne Bībeles teoloģija

2.

Ralfs Kokins Teoloģija un reliģiju zinātne Bībeles teoloģija

3.

Zigurds Markovičs Informācijas tehnoloģijas  .

4.

Lolita Vilka Socioloģija  .

5.

Viktors Voronovs Socioloģija  .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2012. gada 16.jūnijam.


Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētāja vietnieks I.Lācis

Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 17-06-2011