Nr. 12-4-1. 16.06.2011. Par grozījumiem zinātnes nozaru un apakšnozaru sarakstā

27-06-2011

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 12-4-1

 

Rīgā, 16.06.2011.

Par grozījumiem zinātnes nozaru
un apakšnozaru sarakstā

Izskatot Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātes dekānes B.Mauriņas 2011.gada 12.aprīļa iesniegumu un ierosinājumu paplašināt Latvijas Zinātnes padomes zinātnes nozaru un apakšnozaru sarakstā Farmācijas zinātnes nozares apakšnozaru skaitu un ņemot vērā Bioloģijas un medicīnas zinātņu ekspertu komisijas 2011.gada 11.jūnija lēmumu par šo ierosinājumu, kā arī šīs ekspertu komisijas priekšsēdētāja J.Kloviņa sēdē sniegto informāciju:

1. veikt grozījumus ar 1999.gada 16.novembra Latvijas Zinātnes padomes lēmumu Nr.9-3-1 apstiprinātajā „Latvijas Zinātnes padomes zinātnes nozaru un apakšnozaru sarakstā” šādi papildinot Farmācijas zinātnes apakšnozaru sarakstu:

„11.5. Klīniskā farmācija

11.6. Sociālā farmācija”;

2. papildināt „Latvijas Zinātnes padomes zinātnes nozaru un apakšnozaru anotācijas” ar šādiem ierakstiem:

11.5. Klīniskā farmācija ir zinātnes apakšnozare, kas pēta zāļu optimizētas un individualizētas farmakoterapijas izveidi, regulējot zāļu devu un ievadīšanas veidu, zāļu darbības efektivitātes palielināšanu dažādām pacientu grupām vai populācijām, veicinot nevēlamo zāļu blakusparādību skaitu samazināšanu, kā arī veicot terapeitisko zāļu monitoringu un zāļu farmakokinētiskos pētījumus.

11.6. Sociālā farmācija ir starpdisciplināra zinātnes apakšnozare, kas pēta farmakoepidemioloģiskos un farmakoekonomiskos zāļu lietošanas aspektus, iekļaujot tajos farmakovigilanci, pacientu līdzestības pētījumus un aptiekas sniegto pakalpojumu ietekmi uz sabiedrības veselību. Pētot zāļu patēriņu, sociālā farmācija papildus pēta zāļu lietošanas blaknes, to mijiedarbību un riskus, farmācijas tirgus menedžmentu, sociālo taisnīgumu zāļu pieejamībā, kā arī farmācijas likumdošanu un farmaceita lomu sabiedrībā.”


Priekšsēdētājs A.Siliņš

Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 27-06-2011