Nr. 13-3-1. 21.07.2011. Par eksperta tiesību piešķiršanu

22-07-2011

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 13-3-1

Rīgā, 2011.gada 21.jūlijā.

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

  1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Arkādijs Borisovs Transports un satiksme Telemātika un loģistika
2. Ivars Brīvers Ekonomika .
3. Leonīds Čupriks Sporta zinātne .
4. Arunas Emeljanovas Sporta zinātne .
5. Andra Fernāte Sporta zinātne .
6. Aleksandrs Grakovskis Transports un satiksme Telemātika un loģistika
7. Arkādijs Grišins Ekonomika  
8. Irina Jackiva Transports un satiksme Telemātika un loģistika
9. Igors Kabaškins Transports un satiksme Telemātika un loģistika
10. Andre Koka Sporta zinātne .
11. Jevgeņijs Kopitovs Transports un satiksme Telemātika un loģistika
12. Jurijs Merkurjevs Transports un satiksme Telemātika un loģistika
13. Nikolajs Nečvaļs Transports un satiksme Telemātika un loģistika
14. Grigorijs Oļevskis Vadībzinātne .
15. Sergejs Osipovs Ķīmija .
16. Vladimirs Šestakovs Transports un satiksme Gaisa transports un infrastruktūra
17. Andra Zvirbule-Bērziņa Ekonomika .
Vadībzinātne .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2014. gada 21.jūlijam.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Larisa Brokāne Psiholoģija .

2.

Jānis Dzerviniks Pedagoģija .

3.

Rasma Jansone Sporta zinātne  .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2012. gada 21.jūlijam.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš

Zinātniskā sekretāre M.Bundule