Nr. 13-3-2. 21.07.2011. Par izmaiņām Zinātniskās ekspertīzes komisijas sastāvā

22-07-2011

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 13-3-2

Rīgā, 2011.gada 21.jūlijā.

Par izmaiņām Zinātniskās ekspertīzes komisijas sastāvā

Pamatojoties uz Latvijas Zinātnes padomes Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2011.gada 6.jūlija sēdē nolemto veikt grozījumu 2010.gada 17.augusta lēmumā Nr. 6-2-1 „Par Zinātniskās ekspertīzes komisijas sastāvu”:

vārdus „Leonīds Ribickis” aizvietot ar vārdiem „Bruno Grasmanis”.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš

Zinātniskā sekretāre M.Bundule