Latvijas Zinātnes padomes sēžu grafiks 2012.gadā

3-01-2012

Apstiprināts
LZP 2011.gada 15.decembra sēdē,
protokols Nr.18

Latvijas Zinātnes padomes sēžu grafiks 2012.gadā

1) 19.01.12.

7) 19.07.12.

2) 16.02.12.

8) 16.08.12.

3) 15.03.12.

9) 20.09.12.

4) 19.04.12.

10) 25.10.12.

5) 24.05.12.

11) 15.11.12.

6) 14.06.12.

12) 20.12.12.

Sēdes notiek ceturtdienās plkst. 15.00 LZA, Akadēmijas laukumā 1, 2.stāvā, Senāta sēžu zālē


Priekšsēdētājs A.Siliņš


Pedējā atjaunošana 3-01-2012