Nr. 20-2-1. 19.01.2012. Par eksperta tiesību piešķiršanu

20-01-2012

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 20-2-1

 

Rīgā, 2012.gada 19.janvārī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

  1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Silvija

Ābele

Ķīmija

Fizikālā un analītiskā ķīmija

2.

Andris

Actiņš

Ķīmija

Fizikālā ķīmija

3.

Vera

Boroņenko

Ekonomika

.

4.

Dāvids

Fridmanis

Bioloģija

Molekulārā bioloģija un šūnu bioloģija, ģenētika

5.

Boriss

Gjunsburgs

Būvzinātne

Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas

6.

Marats

Golovkins

Datorzinātne

.

7.

Inese

Kokina

Bioloģija

Ģenētika

8.

Olga

Lavriņenko

Ekonomika

.

9.

Gaļina

Merkurjeva

Informācijas tehnoloģijas

.

10.

Oksana

Ņikiforova

Informācijas tehnoloģijas

.

11.

Liāna

Orola

Ķīmija

Fizikālā ķīmija

12.

Agnese

Osīte

Ķīmija

Analītiskā ķīmija

13.

Liāna

Pliss

Bioloģija

Ģenētika, mikrobioloģija

14

Valentīna

Sondore

Medicīna

Infekcijas slimības

15.

Ģirts

Stinkulis

Ģeoloģija

.

16.

Solvita

Strāķe

Bioloģija

Hidrobioloģija, ekoloģija

17.

Jurijs

Šuņins

Fizika

Cietvielu fizika

18.

Tatjana

Tambovceva

Vadībzinātne

.

19.

Guntars

Vaivars

Ķīmija

Fizikālā ķīmija, materiālu ķīmija

20.

Andrejs

Vanags

Medicīna

Ķirurģija

21.

Indulis

Vanags

Medicīna

Anestezioloģija un reanimatoloģija

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2015. gada 19.janvārim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Vulfs

Kozlinskis

Vadībzinātne

.

2.

Maija

Rozīte

Ģeogrāfija

Cilvēka ģeogrāfija

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2013. gada 19.janvārim.


Latvijas Zinātnes padomespriekšsēdētājs A.Siliņš

Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 20-01-2012