Nr. 21-2-1. 16.02.2012. Par eksperta tiesību piešķiršanu

20-02-2012

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 21-2-1

 

2012.gada 16.februārī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

  1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Andreas

Ahrens

Elektronika un telekomunikācijas

.

2.

Baiba

Bela-Krūmiņa

Socioloģija

Sociālā antropoloģija

3.

Inese

Bula

Matemātika

.

4.

Jānis

Buls

Matemātika

.

5.

Sarma

Cakula

Informācijas tehnoloģijas

E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība

6.

Frank

Diedrich

Juridiskā zinātne

.

7.

Aleksandrs

Gavriļins

Vēsture

.

8.

Kārlis Agris

Gross

Materiālzinātne

Biomateriāli

Ķīmijas inženierzinātne

Augsttemperatūras materiālu un plazmas tehnoloģija

9.

Natālija

Ivanova

Psiholoģija

.

10.

Aleksandrs

Ivanovs

Vēsture

.

11.

Jānis

Kalnačs

Mākslas zinātne

Plastiskās mākslas vēsture un teorija

12.

Tatjana

Koķe

Pedagoģija

.

13.

Sergejs

Kruks

Komunikācijas zinātne

.

14.

Boriss

Poļakovs

Cietvielu fizika

.

15.

Gaida

Sedmale

Ķīmijas inženierzinātne

Silikātu materiālu tehnoloģija

16.

Anita

Stašulāne

Teoloģija un reliģijas zinātne

Baznīcas un reliģiju vēsture

Filozofija

Reliģijas filozofija

17.

Elizabete

Taivāne

Teoloģija un reliģijas zinātne

.

18.

Sarmīte

Tūbele

Pedagoģija

.

19.

Elita

Volāne

Pedagoģija

.

20.

Ineta

Ziemele

Juridiskā zinātne

.

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2015. gada 16.februārim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Valts

Apinis

Teoloģija un reliģijas zinātne

.

2.

Modris

Drille

Ķīmija

Neorganiskā un analītiskā ķīmija

3.

Mārtiņš

Mits

Juridiskā zinātne

.

4

Inese

Muzikante

Psiholoģija

.

5.

Anita

Petere

Pedagoģija

.

6.

Ludmila

Sproģe

Literatūrzinātne

.

7.

Valters

Ščerbinskis

Vēsture

.

8.

Jeļena

Zaščerinska

Pedagoģija

.

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2013. gada 16.februārim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš

Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 20-02-2012