Nr. 21-3-1. 16.02.2012.Par Zinātniskās ekspertīzes komisijas sastāvu

20-02-2012

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr.
Nr. 21-3-1

 

Rīgā, 2012.gada 16.februārī

Par Zinātniskās ekspertīzes komisijas sastāvu

Pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas priekšlikumu (2012.gada 8.februāra sēdes protokols Nr. 16) iekļaut Latvijas Zinātnes padomes Zinātniskās ekspertīzes komisijas sastāvā (apstiprināts ar 2010.gada 17.augusta lēmumu Nr. 6-2-1) Latvijas Universitātes profesori habilitēto zinātņu doktori Tatjanu Koķi.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš

Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 20-02-2012