Nr. 22-4-1. 15.03.2012. Par eksperta tiesību piešķiršanu

16-03-2012

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 22-4-1
 

Rīgā, 2012.gada 15.martā  

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

  1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Zenta

Anspoka

Pedagoģija

.

2.

Dzintra

Atstāja

Vadībzinātne

.

3.

Ringolds

Balodis

Juridiskā zinātne

.

4.

Gatis

Bažbauers

Vides zinātne

Vides inženierzinātne

5.

Andra

Blumberga

Vides zinātne

Vides inženierzinātne

6.

Māra

Grudule

Literatūrzinātne

.

7.

Normunds

Grūzītis

Datorzinātne

.

8.

Tālavs

Jundzis

Juridiskā zinātne

.

9.

Vjačeslavs

Kaščejevs

Fizika

Teorētiskā fizika, cietvielu fizika

10.

Vizma

Nikolajeva

Bioloģija

Mikrobioloģija

Pārtikas zinātne

Pārtikas mikrobioloģija

11.

Claudio

Rochas

Vides zinātne

Vides inženierzinātne

12.

Marika

Rošā

Vides zinātne

Vides inženierzinātne

13.

Inguna

Skadiņa

Datorzinātne

.

14.

Ēriks

Sļedevskis

Fizika

Cietvielu fizika

15.

Darja

Šmite

Informācijas tehnoloģija

.

16.

Jānis

Valeinis

Matemātika

.

17.

Elvīra

Zelgalve

Ekonomika

.

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2015. gada 15.martam.


  1. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Pēteris

Grabusts

Informācijas tehnoloģijas

.

2.

Rūta

Muktupāvela

Folkloristika

.

3.

Aija

Zobena

Socioloģija

.

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2013. gada 15.martam.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 16-03-2012