Nr. 23-2-1. 19.04.2012. Par eksperta tiesību piešķiršanu

20-04-2012

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 23-2-1

Rīgā,  2012.gada 19.aprīlī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Rudīte

Andersone

Pedagoģija

.

2.

Vjačeslavs

Bobrovs

Elektronika un telekomunikācijas

.

3.

Dmitrijs

Docenko

Astronomija

Astrofizika un fundamentālā astronomija

4.

Valērija

Groma

Medicīna

Histoloģija un citoloģija

5.

Dāvis

Gruberts

Bioloģija

Ekoloģija, hidrobioloģija

6.

Vladimirs

Kincāns

Pedagoģija

.

7.

Jeļena

Kirilova

Ķīmija

Organiskā ķīmija

8.

Aīda

Krūze

Pedagoģija

.

9.

Artūrs

Kučs

Juridiskā zinātne

.

10.

Iveta

Ķestere

Pedagoģija

.

11.

Gunārs

Lācis

Bioloģija

Ģenētika, molekulārā bioloģija

Lauksaimniecības zinātne

Dārzkopība

12.

Elita

Nīmande

Juridiskā zinātne

.

13.

Gotfrīds

Noviks

Vides zinātne

Vides inženierzinātne

14.

Sanita

Osipova

Juridiskā zinātne

.

15.

Elmārs

Rancāns

Medicīna

Psihiatrija

16.

Zanda

Rubene

Pedagoģija

.

17.

Andrejs

Vilks

Juridiskā zinātne

.

18.

Anda

Zeidmane

Matemātika

Matemātikas didaktika

19.

Irēna

Žogla

Pedagoģija

.

20.

Aivars

Žūriņš

Materiālzinātne

Koksnes materiāli un tehnoloģija

Ķīmijas inženierzinātne

Koksnes ķīmijas tehnoloģija

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2015. gada 19.aprīlim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Kaspars

Balodis

Juridiskā zinātne

.

2.

Dagnija

Cēdere

Ķīmija

Ķīmijas didaktika

3.

Diāna

Hamkova

Juridiskā zinātne

.

4.

Jānis

Lazdiņš

Juridiskā zinātne

.

5.

Margarita

Ņesterova

Psiholoģija

.

6.

Gatis

Ozoliņš

Folkloristika

.

7.

Juris

Soms

Ģeoloģija

.

8.

Marina

Sumbarova

Juridiskā zinātne

.

9.

Vitolds

Zahars

Juridiskā zinātne

.

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2013. gada 19.aprīlim.

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 20-04-2012