Nr. 24-4-1. 31.05.2012. Par eksperta tiesību piešķiršanu

1-06-2012

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 24-4-1

Rīgā,  2012.gada 31.maijā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

  1. 1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

 1.

Baiba

Bērziņa

Materiālzinātne

Materiālfizika

Fizika

Materiālu fizika

 2.

Līga

Bērziņa-Cimdiņa

Materiālzinātne

Biomateriāli, keramikas materiāli

 3.

Dagnija

Blumberga

Vides zinātne

Vides inženierzinātne

 4.

Juris

Blūms

Materiālzinātne

Materiālfizika

Fizika

Tehniskā fizika

 5.

Viktors

Boicovs

Informācijas tehnoloģijas

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

 6.

Juris

Bojārs

Juridiskā zinātne

.

 7.

Maija

Burima

Literatūrzinātne

.

 8.

Inga

Ciproviča

Pārtikas zinātne

.

 9.

Zoja

Čehlova

Pedagoģija

.

 10.

Emīlija

Černova

Pedagoģija

.

 11.

Antonija

Dindune

Ķīmija

Neorganiskā ķīmija

 12.

Gunārs

Duburs

Ķīmija

Organiskā ķīmija

 13.

Kristīne

Dupate

Juridiskā zinātne

.

 14.

Linda

Eglīte

Vides zinātne

Vides ķīmija un ekotoksikoloģija

 15.

Pārsla

Eglīte

Ģeogrāfija

Cilvēka ģeogrāfija

 16.

Jānis

Grabis

Materiālzinātne

Inteliģentie materiāli un struktūras, Fotonikas materiāli, Polimēri un kompozītmateriāli, Keramikas materiāli

Ķīmijas inženierzinātne

Augsttemperatūras materiālu un plazmas tehnoloģija

 17.

Mārtiņš

Kalniņš

Materiālzinātne

Polimēri un kompozītmateriāli

 18.

Māris

Kļaviņš

Ķīmija

Organiskā un analitiskā ķīmija

Vides zinātne

Vides pārvaldība, vides ķīmija un ekotoksikoloģija

 19.

Māris

Knite

Materiālzinātne

Materiālfizika, polimēri un kompozītmateriāli

Fizika

Materiālu fizika

 20.

Ilga

Kokorite

Vides zinātne

Dabas aizsardzība

 21.

Linda

Krāģe

Materiālzinātne

Keramikas materiāli

 22.

Aira Aija

Krūmiņa

Ķīmija

Ķīmijas didaktika

 23.

Simona

Larsona

Bioloģija

Mikrobioloģija

 24.

Linda

Lauze

Valodniecība

.

 25.

Dagnija

Loča

Materiālzinātne

Biomateriāli, keramikas materiāli

 26.

Ervīns

Lukševičs

Ģeoloģija

.

 27.

Zigurds

Markovičs

Informācijas tehnoloģijas

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

 28.

Irina

Maslo

Pedagoģija

.

 29.

Artūrs

Medvids

Materiālzinātne

Materiālfizika

Fizika

Pusvadītāju fizika

 30.

Viesturs

Melecis

Vides zinātne

Dabas aizsardzība

 31.

Remo

Merijs Meri

Materiālzinātne

Polimēri un kompozītmateriāli

 32.

Sandra

Meškova

Literatūrzinātne

.

 33.

Gundars

Mežinskis

Materiālzinātne

Polimēri un kompozītmateriāli, keramikas materiāli

 34.

Anita

Načisčione

Valodniecība

.

 35.

Oļģerts

Nikodemus

Ģeogrāfija

.

Vides zinātne

Dabas aizsardzība

 36.

Leonīds

Novickis

Informācijas tehnoloģijas

E-Studiju tehnoloģijas un pārvaldība

 37.

Andris

Ozols

Materiālzinātne

Materiālfizika

 38.

Irina

Plotka

Psiholoģija

.

 39.

Jurģis

Poriņš

Elektronika un telekomunikācijas

.

 40.

Juris

Prikulis

Fizika

Ķīmiskā fizika

 41.

Tatjana

Rakčejeva

Pārtikas zinātne

.

 42.

Viesturs

Reņģe

Psiholoģija

.

 43.

Ritma

Rungule

Socioloģija

.

 44.

Solvita

Rūsiņa

Bioloģija

Botanika, ekoloģija

 45.

Valdis

Segliņš

Ģeoloģija

.

 46.

Jānis

Sīlis

Valodniecība

.

 47.

Līga

Skudra

Pārtikas zinātne

.

 48.

Gunta

Spriņģe

Vides zinātne

Dabas aizsardzība

 49.

Ilze

Šalma

Materiālzinātne

Biomateriāli

 50.

Andris

Šternbergs

Materiālzinātne

Materiālfizika, polimēri un kompozītmateriāli

Fizika

Materiālfizika

 51.

Artis

Teilāns

Datorzinātne

Programēšanas valodas un sistēmas

Informācijas tehnoloģijas

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

 52.

Ivars

Veidenbergs

Vides zinātne

Vides inženierzinātne

 53.

Jānis Nameisis

Vejš

Filozofija

.

 54.

Māris

Vītiņš

Informācijas tehnoloģijas

E-Studiju tehnoloģijas un pārvaldība

 55.

Aleksejs

Vorobjovs

Psiholoģija

.

 56.

Viktors

Voronovs

Socioloģija

.

 57.

Andris

Zicmanis

Ķīmija

Organiskā ķīmija

Vides zinātne

Vides ķīmija un ekotoksikoloģija

 58.

Alīda

Zigmunde

Pedagoģija

.

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2015. gada 31.maijam.


  1. 2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Ivars

Austers

Psiholoģija

.

2.

Kaspars

Bondars

Būvzinātne

.

3.

Jautrīte

Briede

Juridiskā zinātne

.

4.

Ilma

Čepāne

Juridiskā zinātne

.

5.

Viktors

Gopejenko

Informācijas tehnoloģijas

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

6.

Mihails

Gorskis

Ķīmija

Ķīmijas didaktika

7.

Elita

Jermolajeva

Ekonomika

.

8.

Jānis

Kārkliņš

Juridiskā zinātne

.

9.

Anrijs

Kavalieris

Juridiskā zinātne

.

10.

Irēna

Kokina

Psiholoģija

.

11.

Valentija

Liholaja

Juridiskā zinātne

.

12.

Ārija

Meikališa

Juridiskā zinātne

.

13.

Valfrīds

Paškevičs

Fizika

Cietvielu fizika

14.

Kristīne

Strada-Rozenberga

Juridiskā zinātne

.

15.

Kārlis

Šadurskis

Matemātika

.

16.

Inga

Šīna

Ekonomika

.

17.

Dzintra

Šulce

Valodniecība

.

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2013. gada 31.maijam.

 

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš

Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 1-06-2012