Nr. 26-4-1. 19.07.2012. Par eksperta tiesību piešķiršanu

20-07-2012

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 26-4-1

Rīgā, 2012.gada 19.jūlijā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

  1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Agita

Ābele

Sporta zinātne

 .

2.

Alla

Anohina-Naumeca

Informācijas tehnoloģijas

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

E-Studiju tehnoloģijas un pārvaldība

3.

Irina

Arhipova

Informācijas tehnoloģijas

 .

Ekonomika

 .

4.

Dace

Balode

Teoloģija un reliģijzinātne

 .

5.

Edīte

Birģele

Lauksaimniecības zinātne

Lopkopība

Veterinārmedicīna

 .

6.

Ieva

Bite

Psiholoģija

 .

7.

Larisa

Brokāne

Psiholoģija

 .

8.

Guna

Ciemleja

Ekonomika

 .

Vadībzinātne

 .

9.

Ausma

Cimdiņa

Literatūrzinātne

 .

10.

Māris

Čačka

Pedagoģija

 .

11.

Rudīte

Čevere

Informācijas tehnoloģijas

E-Studiju tehnoloģijas un pārvaldība

12.

Lija

Dukaļska

Pārtikas zinātne

 .

13.

Fjodors

Fjodorovs

Literatūrzinātne

 .

14.

Elga

Freiberga

Filozofija

 .

15.

Aleksandrs

Gailums

Informācijas tehnoloģijas

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

16.

Ruta

Galoburda

Pārtikas zinātne

 .

17.

Egils

Ginters

Informācijas tehnoloģijas 

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

E-Studiju tehnoloģijas un pārvaldība

18.

Juris

Grants

Sporta zinātne

 .

19.

Jānis

Grundspeņķis

Informācijas tehnoloģijas

E-Studiju tehnoloģijas un pārvaldība

20.

Mihails

Hazans

Ekonomika

 .

21.

Laila

Ikase

Lauksaimniecības zinātne

Dārzkopība

22.

Andrievs

Ilsters

Lauksaimniecības zinātne

Lauksaimniecības inženierzinātne

23.

Semjons

Ivanovs

Lauksaimniecības zinātne

Lauksaimniecības inženierzinātne

24.

Viesturs

Jansons

Hidroloģija

 .

25.

Aleksandrs

Jemeļjanovs

Lauksaimniecības zinātne

Lopkopība

Veterinārmedicīna

 .

26.

Jeļena

Jermolajeva

Pedagoģija

 .

27.

Daina

Jonkus

Lauksaimniecības zinātne

Lopkopība

28.

Vitālijs

Jurēnoks

Ekonomika

 .

Vadībzinātne

 .

29.

Valdis

Kaļķis

Ķīmija

Fizikālā ķīmija

30.

Daina

Kārkliņa

Pārtikas zinātne

 .

31.

Edīte

Kaufmane

Lauksaimniecības zinātne

Dārzkopība

32.

Aija

Kļaviņa

Sporta zinātne

 .

33.

Zaiga

Krišjane

Ģeogrāfija

 .

34.

Daiga

Kunkulberga

Pārtikas zinātne

 .

35.

Inga

Lapiņa

Ekonomika

 .

Vadībzinātne

 .

36.

Inga

Ļašenko

Materiālzinātne

Tekstils un apģērbu tehnoloģija

37.

Vadims

Mantrovs

Juridiskā zinātne

 .

38.

Ilze

Matīse-VanHoutana

Veterinārmedicīna

 .

39.

Jānis

Mazais

Vadībzinātne

 .

40.

Pēteris

Mekšs

Ķīmija

Fizikālā ķīmija

41.

Viktors

Mironovs

Transports un satiksme

Sauszemes transports un infrastruktūra

42.

Ivars

Muzis

Pedagoģija

 .

43.

Ēriks

Palčevskis

Ķīmija

Neorganiskā ķīmija

44.

Līga

Paura

Lauksaimniecības zinātne

Lopkopība

45.

Vitālijs

Pavelko

Transports un satiksme

Gaisa transports un infrastruktūra

46.

Jānis

Rozenfelds

Juridiskā zinātne

 .

47.

Juris

Rozenvalds

Politikas zinātne

 .

48.

Andris

Rudzītis

Sporta zinātne

 .

49.

Silvija

Ruisa

Lauksaimniecības zinātne

Dārzkopība

50.

Tomas

Saks

Ģeoloģija

 .

51.

Ineta

Samsone

Bioloģija

Augu fizioloģija

52.

Dalija

Segliņa

Pārtikas zinātne

 .

53.

Sarmīte

Strautiņa

Lauksaimniecības zinātne

Dārzkopība

54.

Ausma

Špona

Pedagoģija

 .

55.

Kalvis

Torgāns

Juridiskā zinātne

 .

56.

Ināra

Turka

Lauksaimniecības zinātne

Laukkopība

57.

Aleksandrs

Urbahs

Transports un satiksme

Viss

58.

Anda

Valdovska

Veterinārmedicīna

 .

59.

Žermēna

Vazne

Sporta zinātne

 .

60.

Velga

Vēvere

Filozofija

 .

61.

Māra

Vidnere

Psiholoģija

 .

62.

Arturs

Vīksna

Ķīmija

Analītiskā ķīmija

Vides zinātne

Vides ķīmija un ekotoksikoloģija

63.

Vladislavs

Volkovs

Socioloģija

 .

64.

Inga

Zicmane

Enerģētika

Elektroenerģētika

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2015. gada 19.jūlijam.


  1. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Vita

Antāne

Veterinārmedicīna

.

2.

Ilze

Auziņa

Valodniecība

.

3.

Edgars

Brēķis

Ekonomika

.

4.

Lilija

Degola

Lauksaimniecības zinātne

Lopkopība

5.

Aija

Dēliņa

Ģeoloģija

.

6.

Ilmārs

Dūrītis

Veterinārmedicīna

.

7.

Beatrise

Garjāne

Pedagoģija

.

8.

Jānis

Ieviņš

Vides zinātne

Vides pārvaldība

9.

Daina

Kairīša

Lauksaimniecības zinātne

Lopkopība

10.

Laimdota

Kalniņa

Ģeoloģija

.

11.

Margarita

Kaltigina

Pedagoģija

.

12.

Jānis

Lanka

Sporta zinātne

 .

13.

Nora

Lūse

Pedagoģija

 .

14.

Arnis

Mugurēvičs

Veterinārmedicīna

 .

15.

Inese

Pontaga

Sporta zinātne

.

16.

Mihails

Pupiņš

Bioloģija

Ekoloģija

17.

Feliciana

Rajevska

Socioloģija

.

18.

Jāzeps

Sprūžs

Lauksaimniecības zinātne

Lopkopība

19.

Anna

Stankeviča

Literatūrzinātne

 .

20.

Ritvars

Sudars

Vides zinātne

Vides inženierzinātne

21.

Daina

Šķiltere

Ekonomika

 .

22.

Elīna

Vasiļjeva

Literatūrzinātne

 .

23.

Lolita

Vilka

Socioloģija

 .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2013. gada 19.jūlijam.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš

Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 20-07-2012