Nr. 25-1. 14.06.2012. Par metodikas apstiprināšanu projektu finansēšanai

12-09-2012

Latvijas Zinātnes padomes
sēdes
protokollēmums

Rīgā, Nr. 25-1, 2012. gada 14. jūnijā

Metodikas fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu finansēšanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadalei pa zinātnes
nozaru grupām apstiprināšana

1. Pieņemt zināšanai I.Lāča iesniegto ziņojumu.

2. Apstiprināt Metodiku fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu finansēšanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadalei pa zinātnes nozaru grupām (pielikumā).

 

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš

Pedējā atjaunošana 12-09-2012