Nr. 25-3. 14.06.2012. Par 2013.g. projektu finansēšanai piešķirto līdzekļu sadalījumu

12-09-2012

Latvijas Zinātnes padomes
sēdes
protokollēmums

Rīgā, Nr. 25-3, 2012. gada 14. jūnijā

Latvijas Zinātnes padomes 2013.gada projektu finansēšanai piešķirto
līdzekļu sadalījums pa zinātnes nozaru grupām

1. Pieņemt zināšanai A.Siliņa iesniegto ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas Zinātnes padomes 2013.gada projektu finansēšanai piešķirto līdzekļu sadalījumu pa zinātnes nozaru grupām (pielikumā)


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.SiliņšPamatojums LZP lēmumam nr. 25-3.


Pedējā atjaunošana 20-09-2012