Nr. 30-1-1. 25.10.2012. Par eksperta tiesību piešķiršanu

29-10-2012

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 30-1-1

Rīgā, 2012.gada 25.oktobrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

  1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Aleksandrs Adamovičs Lauksaimniecības zinātnes Laukkopība
2. Jana Andžāne Fizika Cietvielu fizika
3. Elga Apsīte Ģeogrāfija .
4. Vadims Bartkevičs Ķīmija Analītiskā ķīmija
5. Ella Buceniece Filozofija .
6. Jānis Grabis Informācijas tehnoloģija .
7. Uldis Iljins Pārtikas zinātne .
8. Aigars Indriksons Mežzinātne .
9. Aldis Kārkliņš Lauksaimniecības zinātnes Laukkopība
10. Vija Kluša Medicīna Farmakoloģija
11. Tatjana Krama Bioloģija Ekoloģija
12. Indriķis Krams Bioloģija Zooloģija, ekoloģija
13. Jānis Lazdiņš Juridiskā zinātne .
14. Imants Liepa Mežzinātne .
15. Tamāra Lobanova-Šuņina Vadībzinātne Izglītības vadība
16. Ināra Logina Medicīna Neiroloģija
17. Kristīne Martinsone Psiholoģija .
18. Natālija Mozga Mašīnzinātne .
19. Ruta Muceniece Medicīna Farmakoloģija
20. Zaiga Nora-Krūkle Medicīna Mikrobioloģija un virusoloģija
21. Ivars Raņķis Elektrotehnika .
22. Maija Rozīte Ģeogrāfija Cilvēka ģeogrāfija
23. Edgars Rubauskis Lauksaimniecības zinātnes Dārzkopība
24. Imants Atis Skrupskis Pārtikas zinātne .
25. Guntis Strazds Materiālzinātne Tekstila un apģērbu tehnoloģija
26. Artūrs Škute Bioloģija Ekoloģija
Vides zinātne Dabas aizsardzība
27. Gunta Šlihta Enerģētika .
28. Henn Tuherm Mežzinātne .
29. Larisa Turuševa Pedagoģija .
30. Larisa Zaiceva Informācijas tehnoloģija E-Studiju tehnoloģijas un pārvaldība
31. Pēteris Zālītis Mežzinātne .
32. Brigita Zepa Socioloģija .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2015. gada 25.oktobrim.


  1. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Biruta Bankina Lauksaimniecības zinātnes Laukkopība

2.

Oļģerts Krastiņš Ekonomika .

3.

Aija Ziemeļniece Arhitektūra Ainavu arhitektūra

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2013. gada 25.oktobrim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš

Pedējā atjaunošana 2-11-2012