Nr. 32-2-1. 28.11.2012. Par eksperta tiesību piešķiršanu

30-11-2012

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. Nr.32-2-1

Rīgā, 2012.gada 28.novembrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Mihails

Belovs

Fizika

Šķidrumu un gāzu mehānika

2.

Andrejs

Aņiskevičs

Mehānika

.

3.

Arvīds

Barševskis

Bioloģija

Zooloģija

4.

Andrejs

Bulanovs

Fizika

Cietvielu fizika

5.

Signe

Dobelniece

Socioloģija

.

6.

Kaspars

Ērglis

Fizika

Šķidrumu un gāzu mehānika

7.

Valentīna

Gordjušina

Medicīna

Patoloģija

8.

Jūlija

Gušča

Vides zinātne

Vides inženierzinātne

9.

Lolita

Jonāne

Pedagoģija

.

10.

Juris Roberts

Kalniņš

Matemātika

Matemātiskā modelēšana

11.

Edmunds

Kamoliņš

Elektrotehnika

.

12.

Ansis

Mežulis

Fizika

Siltumfizika un molekulārā fizika

13.

Inga

Moročko-Bičevska

Lauksaimniecības zinātne

Dārzkopība

14.

Inga

Pērkone-Redoviča

Mākslas zinātnes

.

15.

Valdis

Pīrāgs

Medicīna

Internā medicīna

16.

Guntars

Pupelis

Medicīna

Ķirurģija

17.

Renāte

Ranka

Bioloģija

Molekulārā bioloģija

18.

Una

Riekstiņa

Medicīna

Farmakoloģija

19.

Boriss

Rjabovs

Astronomija

Astrofizika un fundamentālā astronomija

20.

Ingrīda

Rumba-Rozenfelde

Medicīna

Pediatrija

21.

Sandra Beatrise

Sebre

Psiholoģija

.

22.

Alfrēds Jānis

Sīpols

Medicīna

Normālā fizioloģija

23.

Māra

Skrīvele

Lauksaimniecības zinātne

Dārzkopība

24.

Tatjana

Stoikova

Valodniecība

.

25.

Gunta

Strazda

Medicīna

Patoloģija

26.

Roberts

Škapars

Ekonomika

.

27.

Immanuels

Taivans

Medicīna

Patoloģija

28.

Edmund

Tamanis

Fizika

Cietvielu fizika

29.

Sandra

Vītoliņa

Elektrotehnika

.

30.

Inta

Volodko

Matemātika

.

31.

Aija

Žileviča

Medicīna

Mikrobioloģija un virusoloģija, imunoloģija

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2015. gada 28.novembrim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Kristīne

Fedotova

Vadībzinātne

Uzņēmējdarbības vadība

2.

Ilmārs

Iltiņš

Matemātika

.

3.

Inga

Kačevska

Juridiskā zinātne

.

4.

Kalevs

Kants

Vadībzinātne

Uzņēmējdarbības vadība

5.

Sandra

Kazaka

Juridiskā zinātne

.

6.

Muza

Kirjušina

Bioloģija

Zooloģija

7.

Anna

Līduma

Pedagoģija

.

8.

Anika

Miltuze

Psiholoģija

.

9.

Malgožata

Raščevska

Psiholoģija

.

10

Daiga

Rezevska

Juridiskā zinātne

.

11.

Maija

Šenfelde

Ekonomika

.

12.

Nataļja

Škute

Bioloģija

Ekoloģija

13

Arnis

Vīksna

Medicīna

Medicīnas vēsture

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2013. gada 28.novembrim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš

Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 30-11-2012