Nr. 32-3-1. 28.11.2012. Zinātnisko publikāciju klasifikācija

4-12-2012

Latvijas Zinātnes padomes
sēdes
protokollēmums

Rīgā, Nr. 32-3-1 2012.gada 28.novembrī 


Zinātnisko publikāciju klasifikācija

   1. Pieņemt zināšanai M.Bundules iesniegto ziņojumu.

   2. Apstiprināt Zinātnisko publikāciju klasifikāciju (pielikumā).


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš


Pedējā atjaunošana 4-12-2012