Nr. 35-4-2. 24.01.2013. Par eksperta tiesību piešķiršanu

25-01-2013

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 35-4-2

Rīgā, 2013.gada 24.janvārī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

   1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Anda Ādamsone-Fiskoviča Socioloģija  .
2. Andris Ambainis Matemātika  .
Datorzinātne  .
3. Maksim Balalaikin Bioloģija Zooloģija
4. Māris Bērziņš Ģeogrāfija  .
5. Uldis Bojārs Datorzinātne  .
6. Uģis Bratuškins Arhitektūra  .
7. Zane Cunska Demogrāfija  .
8. Svetlana Čornaja Ķīmija Fizikālā ķīmija
9. Ingmārs Eglītis Astronomija  .
10. Andrejs Ērglis Medicīna Internā medicīna
11. Tālis Gaitnieks Mežzinātne  .
12. Indriķis Krams Bioloģija Ģenētika
13. Jānis Kudiņš Mākslas zinātne Muzikoloģija
14. Gustavs Latkovskis Medicīna Internā medicīna
15. Arturs Lešinskis Būvzinātne Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmas
16. Agita Lūse Socioloģija Sociālā antropoloģija
17. Inga Millere Medicīna Veselības aprūpe
18. Juris Salaks Medicīna Medicīnas vēsture
19. Ludmila Sproģe Literatūrzinātne  .
20. Vita Šterna Pārtikas zinātne  .
21. Uldis Valainis Bioloģija Zooloģija

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2016. gada 24.janvārim.


   2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Ēvalds Daugulis Mākslas zinātne Muzikoloģija

2.

Andrejs Judins Juridiskā zinātne  .

3.

Oskars Kalējs Medicīna Internā medicīna

4.

Valērijs Makarevičs Pedagoģija  .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2014. gada 24.janvārim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš

Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 26-02-2013