Nr. 35-3-1. 24.01.2013. Pieteikto tematisko pētījumu projektu finansēšana 2013.gadā

4-02-2013

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr.35-3-1

Rīgā, 2013.gada 24.janvārī

 

Pieteikto tematisko pētījumu projektu
finansēšana 2013.gadā

 

Visus 2012.gadā iesniegtos tematisko pētījumu projektus, kuri atbilst administratīvajiem kritērijiem, ir izvērtējuši ārvalstu eksperti. Starptautiski kopā ir izvērtēti 345 tematisko pētījumu projektu pieteikumi. Lai atbilstoši novērtētu starptautiskās ekspertīzes rezultātus, Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. Ekspertu komisijas identificē tos tematisko pētījumu projektus, kuri saņēmuši ļoti augstu ārvalstu ekspertu vērtējumu (60 un vairāk punktus no maksimāli iespējamajiem 75 punktiem) un uzrāda, kāds finansējuma apjoms nepieciešams šo projektu izpildei 2013.gadā.

2. Atsevišķi ekspertu komisijas sniedz priekšlikumus par neatbalstāmajiem projektiem.

3. Ņemot vērā pašreiz pieejamo budžeta finansējumu tematisko pētījumu projektu izpildei 2013.gadā, ekspertu komisijas, pamatojoties uz projektu iesniegumu kopējo vērtējumu rezultātiem, sagatavo atzinumu par tiem tematisko pētījumu projektiem, kurus var uzsākt 2013.gadā, ievērojot iespēju samazināt dažu atbalstāmo projektu finansējumu ne vairāk kā 20 % apmērā.


Priekšsēdētājs, prof. A.Siliņš

Pedējā atjaunošana 4-02-2013