Nr. 40-4-1. 21.03.2013. Par eksperta tiesību piešķiršanu

22-03-2013

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 40-4-1

Rīgā, 2013.gada 21.martā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Kaspars Balodis Juridiskā zinātne  .
2. Voldemārs Barkāns Enerģētika Siltumenerģētika
3. Ērika Bizdēna Ķīmija Organiskā ķīmija
4. Anatolijs Borodiņecs Būvzinātne  .
5. Guntis Brūmelis Bioloģija Ekoloģija, botānika
Mežzinātne  .
Vides zinātne Dabas aizsardzība
6. Liāna Deklava Medicīna Veselības aprūpe
7. Aivars Endziņš Juridiskā zinātne  .
8. Pēteris Grabusts Informācijas tehnoloģija  .
9. Bruno Grasmanis Mehānika  .
10. Arnis Gulbis Fizika Cietvielu fizika
11. Una Īle Arhitektūra Ainavu arhitektūra
12. Jānis Kajaks Materiālzinātne Polimēri un kompozītmateriāli
13. Atis Kapenieks Informācijas tehnoloģija E-Studiju tehnoloģijas un pārvaldība
14. Aleksandrs Korjakins Būvzinātne  .
15. Dainis Krieviņš Medicīna Ķirurģija
16. Tatjana Muravska Ekonomika  .
17. Gunārs Pētersons Bioloģija Zooloģija
18. Jānis Pleps Juridiskā zinātne  .
19. Īzaks Rašals Bioloģija Ģenētika
Lauksaimniecības zinātne Laukkopība
20. Oļegs Sabeļņikovs Medicīna Anestezioloģija un reanimatoloģija
21. Aleksandra Šļahova Pedagoģija  .
22. Sandra Treija Arhitektūra  .
23. Jānis Zaķis Elektrotehnika  .
24. Jeļena Zaščerinska Pedagoģija  .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2016. gada 21.martam.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Liena Ādamsone Ekonomika .

2.

Diāna Hamkova Juridiskā zinātne .

3.

Merija Jirgensons Informācijas tehnoloģija E-Studiju tehnoloģijas un pārvaldība

4.

Ilze Judrupa Ekonomika .

5.

Annija Kārkliņa Juridiskā zinātne .

6.

Jānis Kārkliņš Juridiskā zinātne .

7.

Ivars Kronis Juridiskā zinātne .

8.

Valentija Liholaja Juridiskā zinātne .

9.

Ārija Meikališa Juridiskā zinātne .

10.

Eridiana Olehnoviča Pedagoģija .

11.

Anita Petere Pedagoģija .

12.

Valērijs Roldugins Ekonomika .

13.

Kristīne Strada-Rozenberga Juridiskā zinātne  .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2014. gada 24.janvārim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš

Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 22-03-2013