Nr. 40-3-1. 21.03.2013. Par LZP Ekspertu komisiju struktūru un skaitlisko sastāvu

27-03-2013

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr.40-3-1

Rīgā, 2013.gada 21.martā

Par Latvijas Zinātnes padomes
Ekspertu komisiju struktūru un skaitlisko sastāvu

Apstiprināt Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisiju struktūru un skaitlisko sastāvu saskaņā ar pielikumu.

Pielikumā: Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisiju struktūra un skaitliskais sastāvs uz 1 lp.


Priekšsēdētājs A.Siliņš


 

Pielikums
LZP 21.03.2013. lēmumam Nr.40-3-1


Latvijas Zinātnes padomes
Ekspertu komisiju struktūra un skaitliskais sastāvs


1. Dabaszinātņu un matemātikas EK -10 locekļi:

1.1. Fizika, t.sk. astronomija - 4 locekļi;

1.2. Matemātika - 2 locekļi;

1.3. Ķīmija - 4 locekļi.

2. Inženierzinātņu un datorzinātnes EK - 10 locekļi:

2.1. Datorzinātnes - 3 locekļi;

2.2. Inženierzinātnes - 7 locekļi.

3. Bioloģijas un medicīnas zinātņu EK - 10 locekļi:

3.1. Bioloģija– 5 locekļi;

3.2. Medicīna - 5 locekļi;

4. Lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātņu EK - 10 locekļi:

4.1. Lauksaimniecības zinātnes - 6 locekļi;

4.2. Vides zinātne - 1 loceklis;

4.3. Zemes zinātnes -1 loceklis;

4.4. Mežzinātne - 2 locekļi.

5. Humanitāro un sociālo zinātņu EK - 10 locekļi:

5.1. Humanitārās zinātnes – 5 locekļi;

5.2. Sociālās zinātnes, t.sk. pedagoģija un psiholoģija - 5 locekļi.