Nr.40-3-2. 21.03.2013. Par LZP 2013.gada Ekspertu komisiju vēlēšanām

27-03-2013

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr.40-3-2

Rīgā, 2013.gada 21.martā

Par LZP 2013.gada Ekspertu komisiju vēlēšanām

1. Apstiprināt Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – LZP) 2013.gada Ekspertu komisiju (turpmāk – EK) vēlēšanu komisiju 11 cilvēku sastāvā saskaņā ar pielikumu.

2. EK vēlēšanu komisijas locekļu darba apmaksu segt no LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu ekspertīzes nodrošināšanai piešķirtajiem līdzekļiem.

3. EK vēlēšanu komisijai līdz 2013.gada 28.martam izsludināt vēlēšanu dienas 2013.gada 30. un 31.maijā un publicēt aicinājumu izvirzīt ekspertu komisiju locekļu kandidātus un pieteikties vēlētāju sarakstā.

Pielikumā: LZP 2013.gada EK vēlēšanu komisijas sastāvs uz 1 lp.


Priekšsēdētājs A.SiliņšPielikums

LZP 21.03.2013. lēmumam Nr. 40-3-2

 

Latvijas Zinātnes padomes
2013.gada Ekspertu komisiju vēlēšanu komisijas
sastāvs

 

Priekšsēdētājs:

Priekšsēdētāja vietniece:

Sekretāre:

Locekļi:

1. Juris Jansons

2. Sofja Negrejeva

3. Gaļina Kaļiņina

4. Ināra Augule

5. Baiba Ādamsone

6. Jeļena Blazarene

7. Ieva Brence

8. Dace Govinčuka

9. Elmārs Lange

10. Māra Putniņa

11. Ilga Tālberga

Pedējā atjaunošana 27-03-2013