LZP 2013.gada Ekspertu komisiju vēlēšanu komisijas sastāvs

27-03-2013

Apstiprināts
ar Latvijas Zinātnes padomes
2013.gada 21.marta lēmumu Nr.40-3-2

 

Latvijas Zinātnes padomes
2013.gada Ekspertu komisiju vēlēšanu komisijas
sastāvs

 

Priekšsēdētājs:

Priekšsēdētāja vietniece:

Sekretāre:

Locekļi:

1. Juris Jansons

2. Sofja Negrejeva

3. Gaļina Kaļiņina

4. Ināra Augule

5. Baiba Ādamsone

6. Jeļena Blazarene

7. Ieva Brence

8. Dace Govinčuka

9. Elmārs Lange

10. Māra Putniņa

11. Ilga Tālberga

Pedējā atjaunošana 27-03-2013