Nr. 41-4-1. 23.04.2013. Par eksperta tiesību piešķiršanu

23-04-2013

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 41-4-1

Rīgā, 2013.gada 23.aprīlī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Ina

Alsiņa

Lauksaimniecības zinātnes

Dārzkopība

2.

Svetlana

Asmuss

Matemātika

 

3.

Ilze

Baltiņa

Materiālzinātne

Tekstila un apģērbu tehnoloģija

4.

Jēkabs

Barkāns

Enerģētika

 .

5.

Arkādijs

Borisovs

Informācijas tehnoloģija

 .

6.

Viesturs

Bražis

Elektrotehnika

 .

7.

Jautrīte

Briede

Juridiskā zinātne

 .

8.

Kārlis

Briņķis

Enerģētika

 .

9.

Andris

Buiķis

Matemātika

 .

10.

Jevgenijs

Carkovs

Matemātika

 .

11.

Jānis

Cepītis

Matemātika

 .

12.

Jeļena

Davidova

Pedagoģija

 .

13.

Jānis

Grundspeņķis

Informācijas tehnoloģija

 .

14.

Viktors

Hausmanis

Literatūrzinātne

 .

15.

Ģirts

Ivanovs

Elektronika un telekomunikācijas

 .

16.

Jānis

Jankovskis

Elektronika un telekomunikācijas

 .

17.

Inese

Jurgena

Pedagoģija

 .

18.

Harijs

Kalis

Matemātika

 .

Fizika

Šķidruma un gāzes mehānika

19.

Benedikts

Kalnačs

Literatūrzinātne

 .

20.

Mārtiņš

Kaprāns

Komunikācijas zinātne

 .

21.

Mārīte

Kirikova

Informācijas tehnoloģija

 .

22.

Ilze

Klincāre

Fizika

Lāzeru fizika un spektroskopija

23.

Jānis

Kloviņš

Bioloģija

Ģenētika, molekulārā bioloģija, šūnu bioloģija

24.

Andrejs

Koliškins

Matemātika

 .

25.

Maija

Kūle

Filozofija

 .

26.

Janīna

Kursīte-Pakule

Folkloristika

 .

Literatūrzinātne

 .

27.

Dace

Markus

Valodniecība

 .

28.

Māra

Marnauza

Pedagoģija

 .

29.

Jurijs

Merkurjevs

Informācijas tehnoloģija

 .

30.

Pēteris

Misāns

Elektronika un telekomunikācijas

 .

31.

Sandra

Muižniece-Brasava

Pārtikas zinātne

 .

32.

Indriķis

Muižnieks

Bioloģija

Molekulārā bioloģija, mikrobioloģija

33.

Rūta

Muktupāvela

Folkloristika

 .

34.

Valdis

Muktupāvels

Mākslas zinātne

Muzikoloģija

35.

Modra

Murovska

Medicīna

Mikrobioloģija un virusoloģija

Bioloģija

Virusoloģija

36.

Leonīds

Novickis

Informācijas tehnoloģija

 .

37.

Jānis

Osis

Informācijas tehnoloģija

 .

38.

Jānis

Ozoliņš

Bioloģija

Zooloģija

39.

Irina

Pilvere

Ekonomika

 .

40.

Pauls

Pumpēns

Bioloģija

Molekulārā bioloģija, virusoloģijā, mikrobioloģijā, biotehnoloģijā

41.

Gunta

Purkalne

Medicīna

Onkoloģija un hematoloģija

42.

Ivars

Radiņš

Būvzinātne

 .

43.

Andrejs

Reinfelds

Matemātika

 .

44.

Leonīds

Ribickis

Elektrotehnika

Enerģētika

 .

Elektronika un telekomunikācijas

 .

45.

Kārlis

Rocēns

Būvzinātne

Mehānika

 .

Materiālzinātne

Koksnes materiāli un tehnoloģijas

46.

Nils

Rostoks

Bioloģija

Ģenētika

Lauksaimniecības zinātnes

Laukkopība

47.

Felikss

Sadirbajevs

Matemātika

 .

48.

Alīda

Samuseviča

Pedagoģija

 .

49.

Karīna

Siliņa

Bioloģija

Molekulārā bioloģija

50.

Juris

Smirnovs

Transports

un satiksme

51.

Rita

Spalva

Pedagoģija

 .

52.

Inese

Spīča

Vadībzinātne

 .

53.

Uldis

Spulle

Materiālzinātne

Koksnes materiāli un tehnoloģija

54.

Voldemārs

Spuņģis

Bioloģija

Ekoloģija

55.

Uldis

Sukovskis

Informācijas tehnoloģija

 .

56.

Kārlis

Šadurskis

Matemātika

 .

57.

Aleksandrs

Šostaks

Matemātika

 .

58.

Inna

Šteinbuka

Ekonomika

 .

59.

Igors

Šuvajevs

Filozofija

 .

60.

Aivars

Vembris

Fizika

Cietvielu fizika

61.

Gatis

Vītols

Informācijas tehnoloģija

 .

62.

Laimons

Začs

Astronomija

 .

63.

Valērijs

Zagurskis

Informācijas tehnoloģija

 .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2016. gada 23.aprīlim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Guntars

Balodis

Elektronika un telekomunikācijas

.

2.

Zigrīda

Frīde

Literatūrzinātne

.

3.

Ivars

Knēts

Mehānika

Biomehānika

4.

Gatis

Ozoliņš

Folkloristika

.

5.

Marina

Sumbarova

Juridiskā zinātne

 .

6.

Oļegs

Užga-Rebrovs

Informācijas tehnoloģija

.

7.

Vitolds

Zahars

Juridiskā zinātne

.

8.

Daiga

Zigmunde

Arhitektūra

Ainavu arhitektūra

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2014. gada 23.aprīlim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš

Zinātniskā sekretāre M.Bundule