Nr. 43-2-1. 27.06.2013. Par eksperta tiesību piešķiršanu

28-06-2013

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 43-2-1

Rīgā, 2013.gada 27.jūnijā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Ludmila

Aleksejeva

Informācijas tehnoloģija

.

2.

Sigma

Ankrava

Literatūrzinātne

.

3.

Vita

Antāne

Veterinārmedicīna

.

4.

Pēteris

Apse-Apsītis

Elektrotehnika

.

5.

Kaspars

Bondars

Būvzinātne

.

6.

Arnis

Cīrulis

Informācijas tehnoloģija

.

7.

Vija

Daukšte

Vēsture

.

8.

Ilmārs

Dūrītis

Veterinārmedicīna

.

9.

Egīls

Dzelzītis

Būvzinātne

.

10.

Inesis

Feldmanis

Vēsture

.

11.

Sergejs

Gaidukovs

Materiālzinātne

Polimēri un kompozītmateriāli

12.

Iļja

Galkins

Elektrotehnika

.

Enerģētika

.

13.

Vadims

Goremikins

Būvzinātne

.

14.

Zilgma

Irbe

Materiālzinātne

Biomateriāli

15.

Viesturs

Jansons

Vides zinātne

Vides inženierzinātne

16.

Elita

Jermolajeva

Ekonomika

.

17.

Māra

Jure

Ķīmija

Organiskā ķīmija

Ķīmijas inženierzinātne

Organisko vielu tehnoloģija

18.

Anrijs

Kavalieris

Juridiskā zinātne

.

19.

Tatjana

Kozlovska

Bioloģija

Molekulārā bioloģija

20.

Ludmila

Leite

Ķīmija

Organiskā un medicīniskā ķīmija

21.

Arnis

Lektauers

Informācijas tehnoloģija

.

22.

Ārija

Meikališa

Juridiskā zinātne

.

23.

Arnis

Mugurēvičs

Veterinārmedicīna

.

24.

Leonīds

Pakrastiņš

Būvzinātne

.

25.

Andrejs

Romānovs

Informācijas tehnoloģija

.

26.

Biruta

Sloka

Ekonomika

.

27.

Inna

Stecenko

Ekonomika

.

28.

Andrejs

Stepanovs

Elektrotehnika

.

Enerģētika

.

29.

Kristīne

Strada-Rozenberga

Juridiskā zinātne

.

30.

Gvido

Straube

Vēsture

.

31.

Kristīne

Šalma-Ancāne

Materiālzinātne

Biomateriāli

32.

Jānis

Šliseris

Būvzinātne

.

33.

Andris

Šutka

Materiālzinātne

Inteliģentie materiāli un struktūras, keramikas materiāli

34.

Jānis

Teivāns-Treinovskis

Juridiskā zinātne

.

35.

Gaļina

Teliševa

Ķīmija

Lielmolekulāro savienojumu ķīmija, koksnes ķīmija

Materiālzinātne

Koksnes materiāli un tehnoloģija

36.

Ēriks

Tilgalis

Vides zinātne

Vides inženierzinātne

37.

Arnis

Treimanis

Ķīmija

Lielmolekulāro savienojumu ķīmija, koksnes ķīmija

Ķīmijas inženierzinātne

Koksnes ķīmijas tehnoloģija, polimēru un šķiedrmateriālu tehnoloģija

Materiālzinātne

Koksnes materiāli un tehnoloģija

38.

Daniels

Turlajs

Enerģētika

.

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2016. gada 27.jūnijam.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Ivars

Austers

Psiholoģija

.

2.

Vivita

Baumane

Ekonomika

.

3.

Edgars

Brēķis

Ekonomika

.

4.

Sergejs

Čapulis

Pedagoģija

.

5.

Skaidrīte

Lasmane

Filozofija

.

6.

Visvaldis

Vītiņš

Mehānika

Biomehānika

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2014. gada 27.jūnijam.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš

Zinātniskā sekretāre M.Bundule