Nr. 2-2-1. 02.09.2013. Par eksperta tiesību piešķiršanu

5-09-2013

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 2-2-1

Rīgā, 2013.gada 2.septembrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

   piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Biruta Bankina Lauksaimniecības zinātne Laukkopība
2. Gunita Bimšteine Lauksaimniecības zinātne Laukkopība
3. Zanda Daneberga Medicīna Medicīniskā ģenētika
4. Tālis Juhna Būvzinātne  .
5. Kalvis Kravalis Mašīnzinātne  .
6. Oskars Krievs Elektrotehnika  .
7. Juris Krūmiņš Demogrāfija  .
8. Egons Lavendelis Informācijas tehnoloģija  .
9. Aija Linē Bioloģija Šūnas bioloģija, imunoloģija
10. Imants Matīss Elektrotehnika  .
11. Artis Mednis Datorzinātne  .
12. Margarita Ņesterova Psiholoģija .
13. Grigorijs Oļevskis Ekonomika  .
14. Oskars Ozoliņš Elektronika un telekomunikācijas  .
15. Osvalds Pugovičs Kīmija Analītiskā ķīmija
16. Francesco Romagnoli Vides zinātne Vides inženierzinātne
17. Jānis Rubulis Būvzinātne  .
18. Antons Ruža Lauksaimniecības zinātne Laukkopība
19. Svetlana Saksonova Ekonomika  .
20. Dace Skrastiņa Bioloģija Molekulārā bioloģija, imunoloģija
21. Uldis Strautiņš Matemātika  .
22. Daina Šķiltere Ekonomika  .
23. Ludmila Vīksna Medicīna Internā medicīna
24. Aleksejs Zacepins Informācijas tehnoloģija  .
25. Aivars Žandereckis Vides zinātne Vides inženierzinātne
26. Edžus Žeiris Informācijas tehnoloģija  .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2016. gada 2.septembrim.


     piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Dainuvīte Blūma Pedagoģija  .

2.

Beatrise Garjāne Pedagoģija  .

3.

Agris Kamenders Vides zinātne Vides inženierzinātne

4.

Kārlis Ketners Elektrotehnika  .

5.

Mihails Pupiņš Bioloģija Ekoloģija

6.

Svetlana Ušča Pedagoģija  .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2014. gada 2.septembrim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš

Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 5-09-2013