Nr. 43-4-1. 27.06.2013. Par eksperta interešu konflikta situāciju

15-11-2013

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 43-4-1

Rīgā, 2013.gada 27.jūnijā

Par eksperta interešu konflikta situāciju izvērtējot fundamentālā un lietišķā pētījuma projekta iesniegumu

Pamatojoties uz Zinātnieku ētikas kodeksā formulētajām pētniecības ētikas normām un ņemot vērā 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.497 „Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību” regulējumu:

1. fundamentālā un lietišķā pētījuma projekta iesnieguma izvērtēšanai uzaicina ekspertus, kam nav interešu konflikta saistībā ar izvērtējamo projekta iesniegumu;

2. eksperts ir interešu konflikta situācijā, ja izvērtējamā projekta izstrādē vai izpildē ir iesaistīts:

1. pats eksperts;

2. eksperta radinieks/radinieki;

3. pēdējos trīs gados eksperta īstenoto pētniecības projektu dalībnieks/dalībnieki;

4. zinātnieki, kuri ir darba devēja/ņēmēja attiecībās ar ekspertu vai viņa projektu dalībniekiem;

5. zinātnieks, kura vadībā strādā eksperts;

6. zinātnieks/zinātnieki, kuri ir līdzautori eksperta pēdējo trīs gadu zinātniskajās publikācijās.

Priekšsēdētājs A.Siliņš