Nr. 13. 20.12.2013. Par eksperta tiesību piešķiršanu

20-01-2014

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 13

Rīgā, 2013.gada 20.decembrī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem ārvalstu zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātniskā institūcija

Zinātnes nozare
1. Asuman Özen Veterinārās medicīnas fakultāte, Ankaras Universitāte, Turcija Veterinārmedicīna
2. Miklos Weszl Cilvēka fizioloģijas un klīnisko eksperimentālo pētījumu institūts, Budapešta, Ungārija Materiālzinātne
3. Francisco J. Sánchez-Gomez Molekulārās bioloģijas centrs, Madride, Spānija Bioloģija
4. Thomas Bley Pārtikas tehnoloģijas un biotehnoloģiju institūts, Drēzdenes Tehniskā Universitāte, Vācija Bioloģija
5. Christoph Wittmann Bioķīmijas tehnoloģiju institūts, Braunšveigas Tehniskā Universitāte, Vācija Bioloģija

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2016. gada 20.decembrim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskā sekretāre M.Bundule