Nr. 14-2-1. 16.01.2014. Par eksperta tiesību piešķiršanu

20-01-2014

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 14-2-1

Rīgā, 2014.gada 16.janvārī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Diāna Bajāre Būvzinātne .
2. Mārīte Ārija Baķe Medicīna Sabiedrības veselība
3. Guntis Bārzdiņš Datorzinātne .
4. Līga Bērziņa-Cimdiņa Ķīmijas inženierzinātne Vispārīgā ķīmijas tehnoloģija
Materiālzinātne Biomateriāli, keramikas materiāli
5. Donāts Erts Fizika .
Materiālzinātne .
6. Sergejs Fomins Fizika Medicīniskā fizika
7. Deniss Hanovs Politoloģija .
8. Gatis Ikaunieks Fizika Medicīniskā fizika
9. Valdis Kampars Ķīmija Fizikālā ķīmija
10. Varis Karitāns Fizika Medicīniskā fizika
11. Gunta Krūmiņa Fizika Medicīniskā fizika
12. Juris Mālers Ķīmijas inženierzinātne Vispārīgā ķīmijas tehnoloģija
13. Zbigņevs Marcinkevičs Bioloģija Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija
14. Signe Mežinska Socioloģija .
15. Anika Miltuze Psiholoģija .
16. Antons Patļins Informācijas tehnoloģija .
Elektrotehnika .
17. Juris Purāns Fizika Cietvielu fizika
18. Santa Purviņa Medicīna Farmakoloģija
19. Biruta Sloka Vadībzinātne .
20. Jeļena Staburova Politoloģija .
21. Maija Šenfelde Ekonomika .
22. Aiga Švede Fizika Medicīniskā fizika
23. Kaspars Zellis Vēsture .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2017. gada 16.janvārim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Anna Ābeltiņa Vadībzinātne .

2.

Ineta Balode Valodniecība .

3.

Inna Dovlatbekova Ekonomika .

4.

Uga Dumpis Farmācija .

5.

Aldis Greķis Būvzinātne .

6.

Ieva Kalniņa Literatūrzinātne .

7.

Ojārs Lāms Literatūrzinātne .

8.

Jana Pavāre Medicīna Pediatrija

9.

Andris Priede Teoloģija un reliģijas zinātne .

10.

Zigrīda Vinčela Valodniecība .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2015. gada 16.janvārim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 8-04-2014