Nr. 16-3-1. 13.02.2014. Par eksperta tiesību piešķiršanu

17-02-2014

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 16-3-1

Rīgā, 2014.gada 13.februārī

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Bruno Andersons Ķīmija Koksnes ķīmija
Materiālzinātne Koksnes materiāli un tehnoloģija
2. Armands Auziņš Ekonomika  .
Vadībzinātne  .
3. Jānis Birzaks Bioloģija Hidrobioloģija
4. Jeļena Davidova Vadibzinātne Izglītības vadība
5. Jekaterina Ērenpreisa Bioloģija Šūnas bioloģija
6. Anda Jankava Ekonomika  .
7. Andrejs Jaunzems Ekonomika  .
8. Juris Roberts Kalniņš Fizika Kondensētās vides fizika 
9. Raja Kočanova Vadibzinātne  .
10. Irēna Kokina Vadibzinātne Izglītības vadība
11. Līga Krīgere Farmācija  .
12. Ainis Lagzdiņš Vides zinātne Vides inženierzinātne
13. Sanita Lazdiņa Valodniecība  .
14. Anna Līduma Pedagoģija  .
15. Diāna Liepa Pedagoģija  .
16. Valentija Liholaja Juridiskā zinātne  .
17. Dita Nīmante Pedagoģija  .
18. Žaneta Ozoliņa Politoloģija  .
19. Velta Paršova Ekonomika  .
20. Anita Pipere Psiholoģija  .
21. Aleksejs Ruža Psiholoģija  .
22. Jurģis Šķilters Komunikācijas zinātne  .
23. Tatjana Štaube Ekonomika  .
Vadībzinātne  .
24. Juris Urtāns Vēsture Arheoloģija
Folkloristika  .
25. Daiga Zigmunde Arhitektūra Ainavu arhitektūra

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2017. gada 13.februārim.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Rūta Bendere Vides zinātne Vides inženierzinātne

2.

Diāna Hamkova Juridiskā zinātne  .

3.

Ilze Judrupa Ekonomika  .

4.

Margarita Kaltigina Pedagoģija  .

5.

Regīna Kleina Medicīna Patoloģija

6.

Anita Līdaka Pedagoģija .

7.

Malgožata Raščevska Psiholoģija .

8.

Valērijs Roldugins Ekonomika .

9.

Pēteris Šķinķis Ģeogrāfija .

10.

Ludmila Verovska Ekonomika .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2015. gada 13.februārim.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskā sekretāre M.Bundule

Pedējā atjaunošana 9-05-2014