Nr. 17-1-1. 27.03.2014. Par eksperta tiesību piešķiršanu

28-03-2014

LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 17-1-1

Rīgā, 2014.gada 27.martā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1. Daina Apškalne Medicīna Neiroloģija
2. Guntis Bahs Medicīna Internā medicīna
3. Signe Bāliņa Vadībzinātne .
4. Jānis Brauns Būvzinātne .
5. Modris Dobelis Būvzinātne .
6. Oļģerts Dumbrājs Fizika Kodolfizika, teorētiskā fizika
7. Uldis Gross Būvzinātne .
8. Uldis Iljins Būvzinātne .
9. Daina Kairiša Lauksaimniecības zinātne Lopkopība
10. Oskars Kalējs Medicīna Internā medicīna
11. Jānis Kampars Informācijas tehnoloģija .
12. Ilze Konrāde Medicīna Internā medicīna
13. Līga Krūmiņa Komunikācijas zinātne .
14. Ingūna Libaua Medicīna Pediatrija
15. Vitālijs Rjabovs Ķīmija Organiskā, bioorganiskā un medicīnas ķīmija
16. Dmitrijs Serdjuks Būvzinātne .
17. Deniss Stepins Elektrotehnika .
Elektronika un telekomunikācijas .
18. Jūlija Stukaļina Vadībzinātne Izglītības vadība
19. Aleksandrs Suzdaļenko Elektrotehnika .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2017. gada 27.martam.


2. piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

Apakšnozare

1.

Imants Bērsons Fizika Teorētiskā fizika

2.

Lilija Degola Lauksaimniecības zinātne Lopkopība

3.

Pēteris Evarts-Bunders Bioloģija Botānika

4.

Jānis Ivančiks Juridiskā zinātne .

5.

Jana Jākobsone Arhitektūra .

6.

Vulfs Kozlinskis Ekonomika .
Vadībzinātne Izglītības vadība

7.

Rūta Muktupāvela Mākslas zinātne Kultūras teorija

8.

Anita Petere Pedagoģija .

9.

Ramona Rupeika-Apoga Vadībzinātne .

10.

Jāzeps Sprūžs Lauksaimniecības zinātne Lopkopība

11.

Rita Veilande Fizika Teorētiskā fizika

12.

Viesturs Zanders Komunikācijas zinātne .

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2015. gada 27.martam.


Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs A.Siliņš
Zinātniskā sekretāre M.Bundule